Spirekassen hjælper seks projekter videre

Der gives støtte til seks initiativer af sygeplejersker i forbindelse med processen omkring SAMMEN OM DSR.

Oprettet: 01.02.2017
Anne Witthøfft
Rudi Damkjær
Michael Bech
Vinderne af støtte fra Spirekassen fik tildelt priserne af næstformand Anni Pilgaard
Foto: Michael Drost-Hansen

På det store samlende ’Udviklingslaboratorium’ i forbindelse med den fremadskridende proces i SAMMEN OM DSR onsdag den 1. februar er Spirekassen for første gang kommet i brug.

De første vindere af midler fra Spirekassen er således blevet uddelt. Og seks projekter er nu honoreret.

1.-næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, stod for uddeling af støtten til projekterne, som hun havde masser af ros til.

”Det er fantastisk at se, hvordan sygeplejerskerne er med på den form for nytænkning,” siger hun om projektet, der giver penge til initiativer, som kan styrke sygeplejefaget eller sygeplejerskers fællesskab. Det er blevet til som en del af projektet SAMMEN OM DSR, som var udgangspunkt for dagens ’Udviklingslaboratorium’, hvor input blev samlet til videre brug i processen mod at skabe fremtidens DSR.

Digital medicinberegner

En af vinderne er Mette Svendstorp fra Slagelse Sygehus, der vil udvikle en digital medicinberegner, som kan hjælpe patienter med at holde styr på recepter og medicindosering.

”Det er en kæmpe hjælp at få den anerkendelse af projektet - og penge kan hjælpe mig godt på vej. Så nu er jeg godt rustet til kontakte Region Sjælland og andre samarbejdspartnere, så jeg kan komme videre med arbejdet", siger Mette.  

En anden modtager af penge er et projekt med en animationsfilm til kræftsyge børn. Projektet er sat i værk af sygeplejerskerne Mathilde Ibsen og Anne Sophie Fassel-Larsen fra børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet.

”Vi vil selv lave historierne til filmene. Men pengene skal bruges til selve animationen. Filmene skal bruges til at skabe tryghed for børn – og motivere dem til at samarbejde under behandlingen”, siger Anne Sophie Fassel-Larsen.

I alt søgte 27 projekter støtte fra Dansk Sygeplejeråds pulje Spirekassen. Og seks af dem fik penge eller ophold på Koldingfjord.

”De ansøgninger, vi har fået til Spirekassen, viser, at der er så mange sygeplejersker, der brænder for at gøre noget og sætte noget i gang. Og som har lyst til at afprøve nye ting. Og her har Spirekassen vist sig at være et middel til at kunne komme igennem med nogle af idéerne,” siger Anni Pilgaard.

Her kan du læse om vinderne, og hvorfor de blev valgt.

De har fået støtte:

Stormøde og inspirationskatalog

Støtte: 10.000 kr.

Projekt: Fire fællestillidsrepræsentanter fra tre kommuner (Morsø, Jammerbugt, Thisted) og en fra Regionshospital Nordjylland Thisted prøver at samle de nordjyske sygeplejersker i et fællesskab for at udvikle et inspirationskatalog, der skal gives videre til politikerne.

Et stormøde 4. april skal skabe et forum for dialog og udvikling af idéer til at forbedre det nære sundhedsvæsen. Initiativtagerne søger støtte til arrangementet, som skal munde ud i formidling af vigtig inspiration til, hvordan sygeplejerskernes kompetence, kan blive videreudviklet i Nordjylland.

Motivation: »Ideen med at samle sygeplejerskers forslag i et katalog til politikerne er knippelgod, fordi erfaringer fra hverdagen dermed bliver synlige i den politiske debat.«

Medicinberegneren Pharmacus kan blive en revolution for patient og læge

Støtte: 10.000 kr.

Projekt: Sygeplejerske Mette Svendstorp på akutafdelingen ved Slagelse Sygehus, har over lang tid registreret, at medicinering af patienter ofte er belagt med mange fejl. Patienten mister overblikket, mens lægerne har svært ved at gennemskue, hvilket præparat der skal udskrives.

Til at løse det store problem har sygeplejersken opfundet en ”tovholder”, der både er avanceret og simpel – og som i bedste fald kan revolutionere danskernes brug af medicin.

Medicinberegneren Pharmacus er en webbaseret løsning, som skal udvikle sig til en app. Pharmacus kan være med til at forebygge, at patienten får det forkerte lægemiddel i den forkerte dosis, ad den forkerte vej, i den forkerte form eller til den forkerte tid, samtidig med at den kan trimme ordinations- og receptfornyelsesproceduren samt medvirke til, at patienten bliver en aktiv medspiller i eget behandlingsforløb.

Motivation: »Et samfundsnyttigt projekt, som kan hjælpe både patienter og sundhedspersonale med et alvorligt problem i hverdagen. Det vil være en seriøs forbedring, hvis Pharmacus kan minimere antallet af medicineringsfejl.«

Britiske Change Day skal til Danmark

Støtte: 15.000 kr. + arbejdsophold på Koldingfjord

Projekt: En gruppe sygeplejersker, som alle er aktive i faglige selskaber, har søgt om støtte til at iværksætte en såkaldt Forandringsdag – Change Day – for og med sygeplejersker i hele Danmark i april 2017.

Målet med Change Day er at få sygeplejersker til at afgive løfter om at skabe store som små forandringer eller forbedringer for patienter og kolleger gennem deres egne handlinger. En bevægelse nedefra, der bygger på den enkeltes ønske om at skabe et bedre sundhedsvæsen, bygget på frihed, lighed i sundhed og arbejdsglæde.

Motivation: »Det er stort tænkt. Meget spændende initiativ, fordi det vil involvere »græsrødderne i sundhedsvæsenet« i at skabe forbedringer. Sygeplejersker med fælles interesser kan måske finde sammen om fælles løsninger på tværs af landet.«

Animationsfilm skal lette ubehagelige procedurer for børn

Støtte: 10.000 kr.

Projekt: To sygeplejersker fra børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet har søgt om støtte til at lave nogle animationsfilm, der kan hjælpe børn med at mestre smertefulde eller ubehagelige procedurer.

Filmene skal skabe et trygt univers for børnene, hvor der er nogle genkendelige figurer. Figurerne skal igennem de samme procedurer som børnene, eksempelvis daglig vask af centralt venekateter (CVK) under bruseren eller sterilt plasterskift.

Motivation: »Vi kan særligt godt lide, at I tager udgangspunkt i barnets liv og hverdag med digitale og sociale medier for ad den vej at lindre deres smerter ved behandling.«

Smerter efter behandling i fuld anæstesi skal undersøges

Støtte: 10.000 kr.

Projekt: En gruppe sygeplejersker på Hjertemedicinsk Operationsklinik ved Gentofte Hospital vil undersøge, om patienter til RFA (radiofrekvensablation) i fuld anæstesi (UA) får gener i form af smerter/ømhed i bevægeapparatet og/eller trykspor af huden efter proceduren og i dagene efter.

Via en spørgeskemaundersøgelse vil sygeplejerskerne få ny viden.

Motivation: »Et klassisk sygeplejefagligt udviklingsprojekt, som kan komme mange patienter til gavn.«

Sygeplejens historie bør være en del af uddannelsen

Støtte: Arbejdsophold på Koldingfjord

Projekt: Fem sygeplejeundervisere placeret på tværs af uddannelsen sigter efter at styrke fagidentiteten blandt sygeplejestuderende  – samt tydeliggøre profilen af faget. 

Det skal ske henover uddannelsen ved at give sygeplejehistorien en plads i den nye uddannelse.

For at styrke tværprofessionelle kompetencer er det helt afgørende, at hver profession har en tydelig forståelse af og indsigt i egen kernefaglighed.

Motivation: »Rigtig set, at kendskabet til sygeplejens historie er vigtig, hvis vi skal bibeholde en stærk monofaglighed.«

Se mere om Spirekassen