Sygeplejersker drømmer om solidaritet

De fire pejlemærker i SAMMEN OM DSR får en kærlig behandling til debatmøde i Kreds Hovedstaden.

Oprettet: 03.04.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk

”Ingen taler om solidaritet længere.”

Sådan lyder det fra en deltager ved et debatmøde 30. marts i Kreds Hovedstaden om drømme, konkrete pejlemærker og processen med SAMMEN OM DSR.

Sygeplejersken drømmer nemlig om, at tidens selvoptagethed vil ændre sig til lyst til fællesskab og samarbejde. Også i Dansk Sygeplejeråd og blandt landets sygeplejersker.

”DSR er ikke et spørgsmål om ’I eller jer’ – det er et spørgsmål om ’vi og os’. Det drømmer jeg om,” siger en anden deltager ved debatten, som bliver åbnet med, at deltagerne opfordres til at drømme om det DSR, de ønsker.

De tiloversblevne fire pejlemærker i fornyelsesprojektet SAMMEN OM DSR får i det hele taget en kærlig behandling til et debatmøde, hvor tillidsfolk, menige sygeplejersker og kredsbestyrelsesmedlemmer deltager i en livlig diskussion.

”SAMMEN OM DSR har været en koncentreret proces, men der er blevet sat meget i søen på kort tid. Og i dag er der kommet nye indspark,” siger Trine Louise Stougaard Madsen, som er kredsbestyrelsesmedlem og underviser på Sygeplejerskeuddannelsen.

”Medlemmerne skal vide, hvorfor de er medlemmer”

Ved det ene af de to borde med gruppediskussioner tales der mest om strukturelle ændringer i Dansk Sygeplejeråd, mens det andet bord koncentrerer sig mere om aktivering af den menige sygeplejerske og tillidsrepræsentantens rolle i forsøget på at skabe mere synlighed omkring medlemmernes ønsker og faglige resultater.

”Fornyelsesprojektet har været vildt spændende, men det har også været nødvendigt. Medlemmerne skal nemlig vide, hvorfor de er medlemmer. Så det har været vigtigt at få den menige sygeplejerskes stemme og mening ind i processen,” siger 1. kredsnæstformand i Kreds Hovedstaden, Charlotte Engell.

Og den lidt mere konkrete opfølgning på drømmene bliver to timer senere komprimeret i forslag om, at der skal arbejdes på at skabe ’korpsånd’, mens der skal opbygges forpligtende tværgående netværk eller fora på tværs af DSR.

”Der sker altså noget, når vi siger ’SAMMEN OM et-eller-andet’,” mener en af sygeplejerskerne under gruppediskussionen, da grupperne udvælger deres kerneforslag.

Andre forslag til hovedbestyrelsen er, at tillidsrepræsentanterne skal klædes på til større medlemsaktivering og synlighed, mens der er ønske om længere valgperioder for TR og en regulering i antallet af næstformænd i kredsene.

”Jeg håber, barrierer bliver brudt”

De fire pejlemærker skal diskuteres på tværgående dialogmøder i alle kredsene 18. april. På kredsmøderne skal deltagerne forsøge at komme med forslag til strukturændringer eller aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne.

Og 20. april bringes resultaterne fra kredsene med til et hovedbestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd.

”Projektet forudsætter nærmest markante ændringer, efter vi har lagt så mange kræfter i det. Og der er kommet et hav af forslag fra medlemmerne. Vi skal dog også være tålmodige, hvis vi ikke lige genkender vores egne forslag i de første ændringer. Det er en langvarig proces,” siger Trine Louise Stougaard Madsen.

Hovedbestyrelsesmedlemmernes opgave bliver at blive enige om konkrete ændringsforslag, der favner essensen i de fire pejlemærker. Ændringsforslagene bliver derefter fremlagt for DSR’s ekstraordinære kongres i juni måned.

”Min frygt er, at processen bliver opfattet som gammel vin på nye flasker. Men mit håb er, at den levende proces efter kongressen har sået nye frø til ændringer. Jeg håber, barrierer bliver brudt, så kommende politikere kan tænke endnu mere ud af boksen,” siger Charlotte Engell.