Sygeplejersker sender løsninger til politikerne

Det pressede nære sundhedsvæsen i Nordjylland får en massiv og tiltrængt håndsrækning af idérige sygeplejersker.

Oprettet: 07.04.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Debatlysten var stor og de konstruktive forslag stod i kø, da sygeplejersker fra Nordjylland mødtes i Thisted.
Foto: Cathrine Ertmann

Frygten blandt de fire arrangører var, at ingen ville møde frem til stormødet for sygeplejersker i Thisted.

Men da idémødet gik i gang var der kun en håndfuld ledige stole blandt de 100, der var sat frem ved bordene i Thy Uddannelses Center. Det var den første positive måling på graden af succes.

De fire arrangerende fællestillidsrepræsentanter Marianne Markussen fra Morsø Kommune, Helle Eriksen fra Regionshospital Nordjylland, Pernille Milling fra Thisted Kommune og Margit Nørgård fra Jammerbugt Kommune stod efter fire timers debat og gruppearbejde tilbage med omkring 30 konkrete løsningsforslag til at hjælpe det nære sundhedsvæsen i Nordjylland et stykke ud af krisen. Og så turde de godt med klædelig nordjysk underdrivelse i stemmen konkludere, at der vist var tale om en ’stor succes’.

”De mange konstruktive løsningsforslag er en kæmpe gave fra dem, der sidder med den konkrete viden, til politikerne. Og det giver rigtig god mening, hvis politikerne tager imod gaven. Mange af forslagene er nemme at implementere til fordel for patienten og viser stor velvilje og samarbejdsevne hos sygeplejerskerne,” sagde Helle Eriksen.

For det var nemlig en debatlysten flok sygeplejersker med mod på at anvise løsninger til nordjyske politikere og embedsfolk, der var mødt frem fra de tre kommuner Jammerbugt, Morsø og Thisted samt fra Regionshospital Nordjylland.

”Der er brug for nye tanker”

”Det er helt fuldstændig fantastisk, at så mange af jer er mødt frem efter en lang arbejdsdag for at diskutere det pressede sundhedsvæsen i Nordjylland. Vi er alle frustrerede, men signalet skal være, at vi tror på et tværgående samarbejde. Vi har ingen løsninger. Men det har I. Når mødet er slut, samler vi idéerne og bringer dem videre til beslutningstagerne,” sagde de fire tillidsfolk som velkomst til de mange fremmødte sygeplejersker.

Og derefter summede det ved alle borde. Ud over den fælles faglige identitet var sygeplejerskerne således også samlet om lysten til at gøre noget ved de sundhedsmæssige udfordringer, der går ud over den enkelte nordjyske borger.

”Et velfungerende nært sundhedsvæsen er forudsætningen for et ordentligt liv. Vi får stadigt flere ældre at pleje, der er lægemangel og ressourcerne svinder. Det sætter sygeplejersker under et større pres og ender i sygemeldinger og et skidt arbejdsmiljø. Der er brug for nye tanker. Dem skal I komme med nu!,” lød opfordringen fra formanden for Kreds Nordjylland, Jytte Wester.

Arrangørerne af stormødet i Thisted var de fire fællestillidsrepræsentanter (fra venstre) Margit Nørgård fra Jammerbugt Kommune, Pernille Milling fra Thisted Kommune, Helle Eriksen fra Regionshospital Nordjylland og Marianne Markussen fra Morsø Kommune.
Arrangørerne af stormødet i Thisted var de fire fællestillidsrepræsentanter (fra venstre) Margit Nørgård fra Jammerbugt Kommune, Pernille Milling fra Thisted Kommune, Helle Eriksen fra Regionshospital Nordjylland og Marianne Markussen fra Morsø Kommune.
Foto: Cathrine Ertmann

Med fokus på de virkningsfulde og let omsættelige idéer samlede bordene input og byttede pladser for at afprøve holdninger ved andre borde.

”Vi skal have bedre overblik over medicin”, ”det handler om af forkorte beslutningsveje”, ”informationer går tabt i behandlingen” og ”der er brug for mere team-tankegang” lød det fra bordene, mens en sygeplejerske luftede sin frustration over den manglede ret til at reagere:

”Vores indsats i kommunerne fungerer ofte på trods af reglerne. Jeg burde for eksempel ringe til en vagtlæge for at få lov at skifte et kateter, men så kan borgeren komme til at vente længe. Vi må tænke selv – og gøre selv. Giv os nu lov til det!”.

Aftenen handlede om løsninger

Blandt de omkring 30 konkrete forslag, der kom ud af debataftenen, var blandt andet ønsket om at indføre ramme-ordination i flere tilfælde, så sygeplejersker bliver tildelt ret til at udføre patientbehandlinger, der normalt er forbeholdt læger.

Et andet forslag gik på at etablere fælles kommunikationsnetværk, hvor både praktiserende læge, hjemmepleje, borger og sygeplejerske er en del af samarbejdet. På den måde samles ressourcerne og al nødvendig information på et sted, så der lettere kan følges op på borgerens situation eller problemer.

Sygeplejerske og gruppekoordinator i Morsø Kommune, Bente Høltzermann, havde da også en udbytterig aften, hvor det hjalp på snakken, at alle kom fra samme fagområde - men blev blandet ved bordene med sygeplejersker fra andre kommuner og regionen.

”Vi mødtes på grund af udfordringerne i vores region. Og vi er ofte gode til at tale ting ned. Men her var det positivt, at det handlede om løsninger og forslag,” sagde Bente Høltzermann.

Hun var især imponeret over den store velvilje og lyst til at være konstruktiv blandt de mange fremmødte lige efter en lang arbejdsdag.

”Jeg tror, de fire arrangører på faglig vis formår at præsentere de mange forslag, så politikere og embedsmænd lytter. Det er nødvendigt at handle, og forslagene er ikke urealistiske at gennemføre – og de vil hjælpe både borgere og sygeplejersker,” sagde Bente Høltzermann.

”Det har givet mig et kick”

En af de fire arrangører, Helle Eriksen, kunne næsten ikke falde ned igen efter den positive oplevelse og de mange konkrete forslag.

”Det bedste er, at det er dem, det handler om, som viser engagementet og kommer med idéerne. Sygeplejerskerne kom med borgeren i centrum og de rigtig mange innovative forslag fremmer et godt samarbejde på tværs af regionen. Det har givet mig et kick at være med til,” sagde Helle Eriksen.

De fire fællestillidsrepræsentanter skal nu samle de mange løsningsforslag under overskrifter og vælge, hvilke der skal præsenteres for politikerne.

”Når en samlet faggruppe gør det, som vi har gennemført i aften, så forventer vi selvfølgelig, at det bliver båret videre i en konstruktiv ånd. Politikerne skal tage imod de mange gode forslag med kyshånd,” sagde Helle Eriksen.

Der var da også støtte fra Dansk Sygeplejeråd til arrangementet og det inspirationskatalog, der skal forelægges politikere og embedsfolk ved endnu et stormøde i Thisted den 24. april.

”Sygeplejersker ved noget om sundhedsvæsenet, men hvordan får vi dem bragt til orde? Det har Marianne, Helle, Pernille og Margit formået. Man bliver grebet af jeres energi. I kendetegner handlekraft og udfører den på en involverende måde, mens I har fokus på mulighederne,” sagde 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, som under mødet overrakte de fire fællestillidsrepræsentanter et bevis på, at de er blevet honoreret med støtte på 10.000 kroner fra Spirekassen.

Flere artikler om SAMMEN OM DSR og Spirekassen