”Vi skal brænde mere igennem med synlighed”

Stolebytte ved bestyrelsesmøderne giver både en livlig debat og mod på mere fællesskab.

Oprettet: 27.01.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Debatlysten var stor, da Dansk Sygeplejeråd samlede bestyrelsesmedlemmer til dialogmøde i Kreds Midtjylland, hvor fremtidens DSR blev diskuteret.
Foto: Michael Drost-Hansen

I Kreds Midtjylland kalder en af de ansatte medlemshuset for ’myretuen’. Mest af alt, fordi medarbejderne fra deres fjerne bopæle hver dag myldrer ind på den lange gang i ’tuen’ i det tidligere møbelfirma.

Men sjældent har tilnavnet givet bedre mening, end da kredshuset i Silkeborg 24. januar har besøg fra de andre fire kredse samt Lederforeningen og SLS til dialogmøde om fremtidens DSR.

De skarpe holdninger til emnet står i kø i både blå, gul og lilla gruppe samt i plenum, hvor hænderne ryger op på stribe og giver ordstyreren problemer med at holde styr på talerlisten. Selv i den enlige indlagte kaffepause bliver folk siddende tilbage og taler videre.

For DSR er dette en ny måde at finde tilbage til rødderne – og kontakten til medlemmerne – på. Men det er også et historisk møderække. For aldrig tidligere har bestyrelserne været inviteret med til hinandens møder.

Om det er ’stolelegen’ med blandingen af folk fra andre kredse, der inspirerer, er uvist. Men i hvert fald varer det ikke længe, før fokus i både grupper og i plenum er på at etablere netværk på tværs af kredsene.

”Der er altid nyt at lære blandt andre sygeplejersker, i andre kredse og i faglige sammenkomster. Så vi skal skabe og dyrke de meningsfulde fællesskaber i sygeplejen. Jeg bør jo ikke skulle løse et problem på AUH, som allerede er løst på Rigshospitalet,” siger FTR-suppleant Vibeke Bak fra Aarhus Universitetshospital, AUH.

Jytte Pharao-Bonde, næstformand i Kreds Syddanmark, vil af samme grund have kredsene til at droppe det, hun oplever som tidligere tiders interne konkurrence.

”Der ligger masser af fælles viden, som vi kan høste ved at mødes mere på tværs. Vi har brug for mere kendskab til hinanden på tværs af arbejdspladser og kredse,” siger Jytte Pharao-Bonde.

Tættere på sygeplejersken

Samtidig med ønsket om mere samarbejde på tværs bliver der også ytret ønske om at bevare det lokale råderum og styrke sygeplejersker til at handle selv.

”Det er ikke kredsene eller DSR centralt, der løfter budskabet. Det er medlemmerne på arbejdspladsen. Netværk kan skabes mellem kredsene, men ledelse foregår ikke kun centralt. Den foregår i høj grad også på sygeplejerskernes arbejdsplads. Sygeplejerskerne skal grundlægge forandringen, mens HB skal afgive magt, så ledelse kan opstå nedefra,” siger næstformand Gert Petersen fra Kreds Midtjylland.

Forståelsen af sygeplejerskens situation kan der dog ifølge andre kredsfolk godt blive arbejdet mere på.

Deltagere på tværs af kredsene blev samlet til diskussion af Sammen om DSR i grupper under dialogmødet i Silkeborg.
Deltagere på tværs af kredsene blev samlet til diskussion af Sammen om DSR i grupper under dialogmødet i Silkeborg.
Foto: Michael Drost-Hansen

”Grete (Christensen, red.) kan være en masse på tv og i aviserne. Men det er ikke synligt for medlemmerne, hvis sygeplejersken ikke kan se sig selv i budskabet. Derfor fokuserer vi i Kreds Nordjylland på mere nærhed og medlemsinvolvering for at skabe synlighed og indflydelse,” siger næstformand Lene Holmberg Jensen fra Kreds Nordjylland.

Og netop involveringen af medlemmet kan ende med at være den rette vej til at løse flere daglige problemer.

”Vi skal brænde mere igennem med synlighed på retningen og værdierne. Skal vi rykke, så skal de rette historier sendes de rette steder hen. Og så skal vi beslutte, om vi altid vil tage os af problemet, eller om vi vil hjælpe medlemmerne til at tage sig af problemet? Meget løses nemlig bedre af sygeplejerskerne ude på arbejdspladsen,” siger næstformand i Kreds Midtjylland, Hanne Holst Long.

Udover ’netværk’ og ’sammenhængskraft’ er ’fællesskab’ et af de mest benyttede ord på dialogmødet. Men vægtningen af begrebet er sværere at få hold på.

”En måde at styrke den enkelte sygeplejerskes muligheder er ved at styrke fællesskabet på arbejdspladsen. Mange sygeplejersker føler sig meget alene i hverdagens gøremål. Når vi tager fælles beslutninger om prioriteringer i sygeplejen, så lades den enkelte ikke alene,” siger næstformand Gert Petersen fra Kreds Midtjylland.

”Jeg tror ikke, at fællesskabet er nok i den forbindelse. Vi skal ned på det individuelle niveau – vi skal være der for den enkelte sygeplejerske. Fællesskabet er en styrke, men vi skal kende den enkeltes behov,” siger FTR-suppleant Vibeke Bak fra Aarhus Universitetshospital, AUH.

”Vores nye tillidsrepræsentanter har så meget energi. Og det er guld værd for os. Det kan være dem, der mestrer kombinationen af lysten til fællesskabet og blikket for den enkelte,” siger TR Marianne Vigh-Larsen, Aarhus Universitetshospital (AUH).

Mere fag eller mere løn?

Debattørerne kan godt blive enige om, at det brede netværk mellem sygeplejersker er en god idé at dyrke meget mere. Der er lidt mere uenighed om, hvorvidt professionen skal være udgangspunktet, når der snakkes fællesskab.

”Fylder faget for meget? Det mener nogle, mens andre vil have meget mere fag. Jeg mener, at faget sætter retningen – og det er afgørende for lønforhandlinger,” siger formand i Kreds Midtjylland, Anja Laursen.

”Vi skal ikke være de pæne piger, som retter ind. Det fælles udgangspunkt er i dag faget. Og det giver os mulighed for at kæmpe for bedre forhold og mere i løn,” siger TR og FTR-suppleant Rita Langelund Thomassen, Norddjurs Kommune.

Formand for Kreds Midtjylland, Anja Laursen (th), mener, at fokus på faget skal udstikke retningen for sygeplejerskerne.
Formand for Kreds Midtjylland, Anja Laursen (th), mener, at fokus på faget skal udstikke retningen for sygeplejerskerne.
Foto: Michael Drost-Hansen

Sygeplejerskerne skal ifølge flere talere være mere opmærksomme på, hvornår de har mulighed for at forhandle løn – og så gøre brug af den hjælp, de kan hente i kredsen.

”Vi er så stærke i forhandlinger, som medlemmerne gør os. Men vi skal huske, at sygeplejersker er en efterspurgt vare. Vi kan levere, når sygeplejersker skifter job. Dér får vi lønnen op – hvis sygeplejerskerne har is i maven,” siger næstformand i Kreds Nordjylland, Lene Holmberg Jensen.

”Vil vi måske for meget på én gang? Løn fylder rigtig meget i medlemmernes hoveder, men vi er ikke så gode til den direkte dialog med medlemmerne. Vi kan til gengæld ikke tale for meget fag”, siger Solveig Olafsdottir fra bestyrelsen i Kreds Hovedstaden.

Næstformand Mette Sofie Haulrich fra Kreds Hovedstaden mener dog, at det ikke i alle tilfælde lader sig gøre at være synlig. For eksempel ikke under løbende forhandlinger.

”Jeg er med på, at vi har behov for at blive mere synlige. Men ved forhandlinger er det ikke altid muligt. Dér handler det om resultater. Måske skal vi i stedet blive bedre til at fortælle om ’det lange seje træk’, som går forud for et godt resultat,” siger Mette Sofie Haulrich.

”Den overordnede styring skal måske slækkes”

En lang dag med debat om næste trin i processen i Sammen om DSR er afsluttet.

Gæsterne fra de andre kredse har gjort sig markant bemærket i Silkeborg – og det er netop meningen, siger formand i Kreds Midtjylland, Anja Laursen.

”Målet med besøg fra de andre kredse til dialogmøderne har været at styrke båndene mellem os. Og sammen genopfriske det, vi har gjort med succes, mens vi også får lagt nogle nye, mulige retninger frem i det åbne. Det fungerede godt i dag, hvor vi fik en fri snak,” siger hun.

Som et led i udviklingen af fremtidens DSR handlede mødet nemlig i høj grad om at spejle sig i andre frem for i sig selv.

”Det har været fantastisk at komme på besøg! Det er en supergod idé at dyrke netværk og fællesskab på denne måde. Det er netop det drive hos medlemmerne, vi også har oplevet i dag, der får os til at tænde. Den overordnede styring skal måske slækkes, så vi kan mødes mere på tværs,” siger Mette Sofie Haulrich fra Kreds Hovedstaden.