Solidaritetsfonden - Støtte til medlemmers behandlingsudgifter

Er du kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af sygdom eller lignende kan du søge hjælp til special- eller psykologbehandling og til behandling for misbrug samt til rekreationsophold i Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond.

​Via Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond kan medlemmer søge hjælp til dækning af udgifter til special- eller psykologbehandling og til behandling for misbrug samt til rekreationsophold. Der kan opnås støtte til ophold i Sygeplejerskernes Fritidsboliger i lavsæsonen (højsæson er uge 26-32 samt uge 42).

Den maksimale støtte til special-/psykologbehandling eller rekreationsophold er 4.000 kroner. Ifm. behandling for misbrug er den maksimale støtte 15.000 kroner. Det er muligt at søge Solidaritetsfonden om yderligere støtte. Hver ansøgning behandles individuelt og ud fra nedenstående hensyn.

Det er individuelt, hvor langt støttebeløbet rækker. Det afhænger bl.a. af typen af behandling, om du har en henvisning fra egen læge og om du er medlem af Sygeforsikringen Danmark.

Derudover er uddelingerne fra Solidaritetsfondens formål 1 skattepligtige og indberettes til SKAT som AM-bidragsfri B-indkomst. Bevillingerne uddeles ikke med tilbagevirkende kraft.

Ved vurdering af ansøgninger tages der hensyn til:
 • hvad er baggrunden for ansøgningen
 • hvad søges der hjælp til
 • er medlemmet erhvervsaktivt
 • medlemmets alder
 • modtager medlemmet fortsat løn (hvis ikke, hvad er årsagen da)
 • medlemmets ægtefælles/samlevers indtægt (i 2022 må den samlede indtægt for ægtefælle maksimalt være 552.500 kr. efter AM-bidrag)
 • husstandens formue - der er en øvre grænse på 50.000 kr. for husstandens samlede likvide formue, der er opgjort som kursværdi af aktier og obligationer (ekskl. pensionsopsparing), kontanter og indestående på bankkonti.
 • er der hjemmeboende børn under 18

 

  Ansøg  Afhængig af din situation, kan der være hjælp andre steder:

  • Du kan eksempelvis tjekke dit forsikringsselskab, da nogle tilbyder psykologisk krisehjælp, som regel ved alvorlig sygdom, som en del af indboforsikringen.
  • Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark er der mulighed for tilskud til psykolog eller fysioterapeut. Læs mere på https://www.sygeforsikring.dk/.
  • Som medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) kan du booke en samtale med en stressvejleder og få konkret vejledning i, hvordan du forebygger og håndterer stress.
   Du kan læse mere om tilbuddet her: http://dsa.dk/Karriereunivers/Trivsel/Stressvejledning.aspx