Udmeldelse

Der kan være flere årsager til at melde sig ud, men ofte kan du beholde forbindelsen til Dansk Sygeplejeråd og få nedsat kontingent.

Skriftlig udmeldelse

Udmeldelse kan ske til udgangen af et kvartal. Det betyder, at du betaler kontingent for perioden frem til udgangen af pågældende kvartal og at du bevarer dine fulde medlemsrettigheder og medlemsfordele i hele den periode. 

Al udmeldelse skal ske skriftligt enten pr. mail til dsr@dsr.dk eller pr. brev til: 
Dansk Sygeplejeråd 
Sankt Annæ Plads 30 
1250 København K.

Husk at emblemet skal returneres inden udmeldelsesdatoen. Pak emblet ind i æske eller lidt papir, så det ikke borer sig ud af kuverten i posten.
Emblemet kan enten afleveres personligt i din lokale kreds eller sendes med posten til ovenstående adresse.
 

Computer og mus

Chat med DSR

Vi sidder klar til at besvare spørgsmål om medlemskab og kontingent. 
Du kan chatte med os i DSR’s åbningstid: Mandag-torsdag: 09.00-16.00, Fredag: 09.00-15.00.
 

 

Vidste du, at du kan få nedsat kontingent?

Du har mulighed for kontingentnedsættelse i en given periode i visse tilfælde:

  • Hvis du skal studere: Skal du studere og ikke arbejde fuld tid som sygeplejerske, er der mulighed for at få nedsat kontingent. 
  • Hvis du flytter til udlandet: Skal du bo i udlandet i en periode, kan du bevare din tilknytning til Dansk Sygeplejeråd og nøjes med at betale et mindre kontingent. . 
  • Jeg arbejder kun få timer som sygeplejerske: Hvis du arbejder under 12 timer om ugen som sygeplejerske, har du mulighed for at få nedsat kontingent.

Læs om kontingentnedsættelse
 

Vi vil meget gerne høre, hvorfor du vil melde dig ud

Dansk Sygeplejeråd er interesserede i at blive bedre og følge med i,  hvor vi som organisation afspejler medlemmers behov. Ring på tlf. 3315 1555