Udmeldelse

Der kan være flere årsager til at melde sig ud, men ofte kan du beholde forbindelsen til Dansk Sygeplejeråd og få nedsat kontingent.

Hvordan kan vi blive bedre til at varetage dine interesser?

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at varetage vores medlemmers interesser. Derfor vil vi meget gerne i dialog med dig, hvis der er noget, du ikke er tilfreds med. Ring til os på tlf. 3315 1555

Skriftlig udmeldelse

En udmeldelse kan tidligst træde i kraft ved udgangen af et kvartal. Du bevarer dine fulde medlemsrettigheder og medlemsfordele så længe du er registreret som medlem.  Vi opkræver derfor kontingent frem til den dato udmeldelsen træder i kraft (jvf. DSR's love - Love og vedtægter | Om DSR, Dansk Sygeplejeråd).

Udmeldelse skal altid ske skriftligt:

pr. mail til dsr@dsr.dk 

eller pr. brev til: 
Dansk Sygeplejeråd 
Sankt Annæ Plads 30 
1250 København K.

I udmeldelsen skal vi bede dig oplyse: 

  • Medlemsnr. eller CPR-nr. 
  • Dit arbejdssted
  • Årsagen til din udmeldelse.

Husk, at emblemet skal returneres i forbindelse med udmeldelsen. 

Emblemet kan enten afleveres personligt i din lokale kreds eller sendes med posten til ovenstående adresse. Pak emblemet godt ind, så det ikke borer sig ud af kuverten ifm. forsendelsen.
 

Vidste du, at du kan få nedsat kontingent/passivt medlemskab?

Der findes muligheder for at søge om nedsat kontingent/passivt medlemskab, eksempelvis:

  • hvis du skal i gang med en videreuddannelse
  • hvis du flytter til udlandet og ikke har dansk ansættelse
  • hvis du arbejder max 12 timer om ugen
  • hvis du stopper med at arbejde til fordel for efterløn/pension

Læs om muligheder for nedsat kontingent/passivt medlemskab


Strejkekontingent

Du kan læse mere om strejkekontingentet her: Strejkekontingent på 125 kr. vedtaget af kongressen | Politik og nyheder, DSR

 

Computer og mus

Spørgsmål til medlemskabet

Har du spørgsmål til  dit medlemskab eller om dit kontingent?

Kontakt os på tlf.nr. 3315 1555 eller e-mail dsr@dsr.dk

Se også