Vejledning til legat og stipendieansøgninger

Hvor finder jeg ansøgningerne? Hvornår kan jeg ansøge? Hvordan udfylder jeg ansøgningsskemaet? Find svar på dine spørgsmål om fonde, legater og stipendier her.

Før du ansøger

Hvordan forbereder jeg min ansøgning?

Inden du ansøger et legat eller stipendie, er det vigtigt, at du læser vejledningen vedr. fondene igennem. Sæt dig ind i fondens formål, inden du udfylder dit ansøgningsskema. Flere fonde har ofte kriterier, der skal opfyldes for at ansøgningen kan blive behandlet. Hvis din ansøgning ikke opfylder fondens formål, vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Du kan se de enkelte kriterier under hver enkelt fond
 

Ansøgningsfrister/ -perioder

Hvornår kan jeg ansøge?

De fleste fonde har en ansøgningsperiode på tre uger. Du kan se ansøgningsfrister og -perioder under den enkelte fond. Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristerne, da ansøgninger, der ikke overholder ansøgningsfristerne, ikke behandles.

   
   
   

 

Uddelingernes størrelse og antal uddelinger

Hvor meget kan jeg ansøge om?

Under de enkelte fonde kan du orientere dig om seneste uddeling (antal ansøgere, antal modtagere og hvilke beløb, der er uddelt), og dermed også få et indblik i, hvor stor chance du har for evt. at modtage et legat. Fondenes midler er begrænsede, og vi har derfor ikke mulighed for at kunne tilgodese alle ansøgere.

Du kan se mere information under hver enkelt fond

 

Ansøgningsskema

Hvordan udfylder jeg ansøgningsskemaet?

Ansøgningsskema til fondene udfyldes elektronisk med mindre andet fremgår under den enkelte fond.

Du kan se mere information under hver enkelt fond

 

Overblik over fonde, stipendier og legater

Hvor kan jeg ansøge?

 

Alle fonde, stipendier og legater kan ansøges af

Fonde for studerende

Fonde for sygeplejersker

Fonde for organisationer

 

Skat

Skal jeg selv indberette til skat?

Alle uddelinger fra fonde på nær Stipendiefonden indberettes til SKAT med mindre, der fremgår andet under den enkelte fond. 

At uddelingerne fra Stipendiefonden ikke indberettes til SKAT, er ikke ensbetydende med, at uddelingerne fra Stipendiefonden er skattefri for modtageren, men derimod at modtageren selv har pligt til at medtage uddelingerne på sin selvangivelse. Hvis du modtager flere legater til samme arrangement i udlandet fra andre end Dansk Sygeplejeråd, kan der afhængig af det samlede beløb blive tale om skattepligt. Du kan kontakte SKAT for nærmere oplysninger og vejledning.

 

Spørgsmål

Hvor kan jeg få hjælp?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på fonde@dsr.dk eller på 3315 1555. Ved henvendelse beder vi dig om at oplyse dit medlemsnummer.  

Mere om fonde, legater og stipendier