Tema

MRSA

Hvad er MRSA, og hvordan forebygges spredning? Og hvad gør man, hvis man som sygeplejerske er smittet? Find retningslinjer og svar på denne temaside om MRSA og multiresistente bakterier.

Kirurg står med værktøj i hånden mens flere læger står i baggrunden.

Hvad er MRSA?

 • MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) er stafylokokker, der er resistente over for antibiotika.
 • En rask person, der får påvist stafylokokker (uanset type), har kun en meget lille risiko for at blive alvorligt syg, men stafylokokker kan medføre generende infektioner specielt i hud og bløddele.
 • Indlæggelse eller arbejde på udenlandske hospitaler er en væsentlig risikofaktor for at blive MRSA-positiv. Endvidere kan en MRSA-type hos svin (MRSA CC 398) smitte mennesker.
 • Læs mere om MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Operation er i gang

Følg med i MRSA-udviklingen

 • MRSA er et stigende problem i Danmark, og formålet er at forebygge spredning og holde niveauet for MRSA nede.
 • Den nuværende stigning af MRSA skyldes, at MRSA spredes i samfundet blandt andet på grund af rejseaktivitet, og fordi der konstateres flere tilfælde af en særlig svinetype, MRSA CC 398.
 • Det er først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.
 • Følg udviklingen i MRSA på Seruminstituttets hjemmeside 

Romar Beretning 2010 12

Hvis du som sygeplejerske får påvist MRSA

 • Sundhedspersonale, der har fået påvist MRSA uanset årsag, skal oplyse arbejdsgiver herom.
 • Sundhedspersonale uden tegn til infektion kan møde på arbejdet, men de skal snarest muligt modtage mundtlig og skriftlig instruktion fra klinisk mikrobiologisk afdeling/ infektionshygiejnisk enhed/MRSA-enhed.
 • For sundhedspersonale, der fortsat får påvist MRSA, kan ledelsen i samarbejde med den lokale infektionshygiejniske enhed vurdere, hvorvidt en eventuel omplacering til et mindre følsomt arbejdsområde kan være hensigtsmæssig. Dette gælder primært for sundhedspersonale, der arbejder på hospitalsafdelinger med immunsvækkede patienter (fx intensivafdelinger og neonatalafdelinger).
 • Hent Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning

Fagligt selskab for hygiejnesygeplejersker

Hygiejnesygeplejerskens funktion retter sig mod infektionsforebyggelse og infektionsbekæmpelse og bygger på specialuddannelse og klinisk erfaring.