Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen leder organisationen og behandler alle overordnede spørgsmål af betydning for sygeplejersker. Se oversigt over hovedbestyrelsens medlemmer.

Hovedbestyrelsen (HB) er sammensat af en formand, to næstformænd, fem kredsformænd, fem 1.kredsnæstformænd, formanden for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og formanden for Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Hovedbestyrelsen mødes cirka ti gange årligt.

Formanden vælges direkte ved urafstemning af Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Hvis der ikke er nogen modkandidater ved urafstemningen, er den siddende formand automatisk genvalgt. Formanden har forhandlingskompetencen på organisationens vegne og står sammen med de to næstformænd for den overordnede politiske ledelse af Dansk Sygeplejeråd. De to næstformænd vælges også direkte ved en urafstemning blandt medlemmerne. Både formanden og de to næstformænd vælges for fire år ad gangen. 

 

Formænd og næstformænd

Grete Christensen

Grete Christensen, formand

gretechristensen@dsr.dk

Tlf.: 3315 1555

Om Grete Christensen

Anni Pilgaard

Anni Pilgaard, 1.-næstformand

annipilgaard@dsr.dk

Tlf.: 3315 1555 ​

Dorthe Boe Danbjørg

​Dorthe Boe Danbjørg, 2.-næstformand

dbd@dsr.dk 

Tlf.: 3315 1555

Kredsformænd

Kristina Helen Robins

Kristina Robins, kredsformand

Kreds Hovedstaden

khr@dsr.dk

Tlf.: 4695 4905

Anja Laursen

Anja Laursen, kredsformand

Kreds Midtjylland

atl@dsr.dk

Tlf.: 4695 4612

Jytte Wester

Jytte Wester, kredsformand

Kreds Nordjylland

njy@dsr.dk

Tlf.: 9634 1416

Helle Roland Dirksen

Helle Roland Dirksen, kredsformand

Kreds Sjælland

helledirksen@dsr.dk

Tlf.: 2342 8297

John Christiansen

​John Christiansen, kredsformand

Kreds Syddanmark

johnchristiansen@dsr.dk

Tlf.: 4695 4807

 

1. Kredsnæstformænd

Signe Hagel Andersen 1.-kredsnæstformand Kreds Hovedstaden

Signe Hagel Andersen, 1.-kredsnæstformand

Kreds Hovedstaden

san@dsr.dk

Tlf.: 4695 4907

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen, 1.-kredsnæstformand

Kreds Midtjylland

bra@dsr.dk

Tlf.: 4695 4613

Christina Lund

Christina Windau Hay Lund, 1.-kredsnæstformand

Kreds Nordjylland

chl@dsr.dk

Tlf.: 4695 4851

Søren Petersen

Søren Petersen, 1. kredsnæstformand

Kreds Sjælland

spe@dsr.dk

Tlf.: 4695 4469

 

​Helle Kruse Hansen, 1.-kredsnæstformand

Kreds Syddanmark

hkh@dsr.dk

Tlf.: 6197 5948

 

Lederforeningen

Irene Charlotte Hesselberg

Irene Charlotte Hesselberg, formand

Lederforeningen

LFformand@dsr.dk

Tlf.: 4695 3901

 

Studerendes Landssammenslutning

Julie Bjerg Jakobsen, SLS-formand

Julie Bjerg Jakobsen, formand

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

SLS-Formand@dsr.dk

Tlf.: 4695 3991

Mobil: 2077 7699