Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Camilla Duus Guldberg Smith

For vi ved, hvad vi gør nu, lille du…. ’’Vi værdisætter Sygeplejerskeomsorgen’’.

60734322

Foto:

Nikolai Linares

For vi ved, hvad vi gør nu, lille du ... "Vi værdisætter sygeplejerskeomsorgen’’

Sygeplejefaget bør lønmæssigt ligge i den bedste liga. Sygeplejerskers løn skal have et kæmpe lønhop, fordi sygeplejefaget på kvalifikationsrammen ligger tæt på linje med lægefaget. Ansvaret er lige stort, da opgaveglidning gennem årene samt mangel på læger medfører, at sygeplejersker selvstændigt oveni komplekse sundheds- og sygeplejefaglige opgaver og omsorgsopgaver også løfter lægefaglige behandlings- og administrative opgaver og ydermere binder alt sammen. Tiden er inde til, at lønnen balanceres i forhold til uddannelse, opgaver og ansvar.

Det forringer arbejdsmiljøet, når sygeplejersker misbruges som ludobrikker og flyttes rundt på tværs af specialer og subspecialer i et kynisk ludospil, hvor hverken specialer, kompetencer eller omsorg medtænkes i placering eller tidsforbrug.

Den tværgående silonedbrydende fremdrift skal ikke ske på bekostning af en udvanding af hverken sygeplejefagets kerne eller udvanding af hverken specialer eller subspecialer, men til gengæld så systemerne tilpasses sygeplejerskers behov med ordentlig tid til faglig forsvarlighed, som sikres gennem sygeplejefag-faglig ledelse samt faglige, forsvarlige sygeplejerskenormeringer, der skaber sammenhæng i helheden.

Der skal investeres ambitiøst i sygeplejefaget på alle tænkelige måder. For en fremtid uden forskel.

#SygeplejerskerErGuldVærd

Ligeløn – og dermed et kæmpe lønhop til alle sygeplejersker på grundlønnen. Løn for alt andet end køn. En reevaluering af sygeplejerskers værdi for samfundet. A new normal – we deserve nothing less.

Resiliens samt høj kvalitet i sundhedssystemet. Øget kapacitet af sygeplejerskestyrker i frontlinjen. Mindre case load pr. sygeplejerske balanceret ift. kompleksitet af opgaverne.

Sundere og sikrere arbejdsmiljø for sygeplejersker. Meddeltagelse på eget arbejds- og fritidsliv med fokus på både fysisk samt psykisk arbejdsmiljø, trivsel, sundhed og velvære. Opgavers kompleksitet og ressourcer skal være i balance. Forebyggelse af arbejdsskader bl.a. gennem forbedring af psykiatriloven.

Sikring af støtteordninger til sygeplejerske-veteraner med ligeværdigt fokus på mentalt samt somatisk helbred.

Øget sikkerhed for sygeplejersker i form af tjenestenummer - virtuelt og fysisk.

Sygeplejefag-faglig ledelse samt udvikling deraf samt Chief Nurse Officer i Danmark. Fokus på tvillingeledelse med lægeprofessionen samt monofaglig tvillingeledelse.

Formaliserede 2-årige opslåede introstillinger, så sygeplejersker selv kan vælge de bedste tilbud.

Formaliserede gennemskuelige automatiserede videreuddannelsesmuligheder bundet op på aftalt løn. Flere kliniknære specialuddannelser strømlinet sundhedsvæsenets organisering med respekt omkring både specialer og subspecialer.

Bedre vilkår for nattevagter. Princip om lønnet døgnomvendelsesperiode ved natarbejde, et døgn både forud for vagtstart samt et døgn efter vagtslut.

Vision for psykiatrien

Det bliver en samfundsopgave at varetage ansvaret for de sværest psykisk syges behandling i Danmark. Vi kan ikke fortsætte med illusionen om, at man kan møde psykiatriske svært syge patienter på nuværende måde. Vi skal anerkende, at det er en nødvendighed før eller siden at løfte ansvaret fra patienten og deponere det i det fælles, i det offentlige. Vi skal kigge dybt og derigennem tage livtag med både ulighed og tabuer. Det kræver en tæt koalition mellem øgede styrker af psykiatere, læger, psykiatriske sygeplejersker og sygeplejersker samt ordensmagtens frontline. Denne trio af faggrupper håndhæver psykiatriloven, som skal forbedres og strammes. Disse faggrupper skal ses som en del af Danmarks sikkerhedspolitiske samt fredsbevarende forsvarsstyrker, der med rette lovgivning og vilkår får rette redskaber til at forebygge kriminalitet begået af psykisk syge mennesker ganske betydeligt, med mange langsigtede både menneskelige samt økonomiske gunstige afsmittende effekter på samfundet.

Et stærkt digitalt DSR.

CV / Blå bog

I klinikken har jeg været TR-suppleant, AMIR, kredsbestyrelsesmedlem.

2020 kredsnæstformand i Kreds Syddanmark og er aktuelt 1. kredsnæstforperson med sæde i hovedbestyrelsen.

2017 Sundhedsstyrelsens specialuddannelse i psykiatri, og sammenlagt arbejdet 17 år i regional psykiatrisk klinik: psykiatrisk skadestue, lukkede, åbne samt integrerede afsnit, ambulant regional psykiatri samt alle vagtlag samt på tværs af afdelinger og ambulant regi. Således indgående kendskab til systemerne fra mange perspektiver.

Før sygeplejerske-bacheloruddannelsen taget en del af mediegrafikeruddannelsen.

En 3-årig HHX, Højere Handelseksamen - Iværksætterlinjen og erfaring med sideløbende at drive privat virksomhed. I den forbindelse været medlem af Young Enterprise Company – Learning by Earning, og gennemført to Young Enterprise Europe eksamener fra Oxford Universitet i 1998 og 1999, samt en Young Enterprise International eksamen fra Cambridge Universitet i 2000.

Gået på husholdningsskole samt været på tre ugers sprogrejse i Torquay, England 1995.

Autodidakt musisk kreativ og spiller klaver efter gehør samt er springrytter.

Gift med Lars og har tre børn, Isabella på 15 år og tvillingerne Mathilde og Emil.

Følg mig på sociale medier