Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Irene Charlotte Hesselberg

KREATIV, KONSTRUKTIV, ARBEJDSOM, INDDRAGENDE OG HANDLEKRAFTIG!

60734332

Foto:

Nikolai Linares

KREATIV, KONSTRUKTIV, ARBEJDSOM, INDDRAGENDE OG HANDLEKRAFTIG!

Jeg tror på et stærkt DSR, der står sammen og viser vejen til et bedre sundhedsvæsen. At, hvad enten du er sygeplejerske i en kommune, region, stat eller arbejder i det private sundhedsvæsen, om det er som sygeplejerske, ledende sygeplejerske, specialuddannet sygeplejerske, studerende, underviser, konsultationssygeplejerske, sundhedsplejerske, om det er i psykiatrien eller ældreplejen eller et helt andet sted, så er du en vigtig sygeplejerske for DSR og sundhedsvæsenet.

Sygeplejersker skal værd(i)sættes højere

Det er nu, vi skal stå sammen og vise, hvad sygeplejersker er værd – det næste år er et arbejdsår for DSR!

Jeg tror på, at det kan blive bedre at arbejde som sygeplejerske, at sygeplejersker skal værd(i)sættes højere, og at der skal lyttes mere til sygeplejerskernes viden og erfaring.

Det er ikke kun DSR men hele sundhedsvæsenet, der står overfor en række store udfordringer: Lønstrukturkomitéens opfølgning med trepartsforhandlinger, OK24, sygeplejerskemangel, forbedring af arbejdsvilkår, udvanding af faglighed – ja, udfordringerne er mange …
Der er store krav og høje forventninger fra sygeplejerskerne, lederne og de studerende til de resultater, DSR forhandler hjem – jeg har den ballast og erfaring, der skal til for at honorere disse krav.

Derfor vil jeg gerne være din nye forperson i DSR.

Det handler om ledelse, følgeskab, kreativitet og handlekraft for, at vi sammen kommer i mål!

Jeg har energi, viden og erfaring i arbejdet med at skabe resultater for medlemmer. Jeg har den konstruktive og kreative tilgang til at løse opgaver, der skal til for at få alle sten vendt, komme forbi de største bump og lande resultater, alle parter kan være tilfredse med – altså langtidsholdbare løsninger!

Jeg tror på den konstruktive forhandling – jeg tror på det lange seje træk – jeg tror på, at alt kan lade sig gøre med de rette mennesker, og jeg ved, at det kræver samarbejde, tillid, tålmodighed, frækhed og gensidig respekt at få de store resultater og forandringer i mål.

Sundhedsvæsenets udfordringer er også en del af DSR's udfordringer

At blive forperson for DSR betyder for mig også, at jeg kan være med til, at DSR er en del af løsningen og med en konstruktiv tilgang kan genskabe en gensidig respekt mellem arbejdsgivere, sygeplejersker, andre faggrupper, patienter og borgere, således at alle sygeplejersker kan værd(i)sættes ordentligt.

Hvad vil jeg – hvad skal vi, og hvordan gør vi det?

Jeg vil rejse den bevægelse, der for alvor viser sygeplejens betydning og dens mangfoldighed. Jeg vil have DSR til at blive en del af løsningen – kun sådan kan vi få bedre arbejdsvilkår, ligeløn - også for ledelse og mulighed for at udføre og udvikle den sygepleje, vi kan være stolte af.

Jeg vil sammen med tillidsrepræsentanter og Leder-TR'er lytte til sygeplejerskerne og arbejdsgiverne og arbejde for at lave de forandringer, der er nødvendige.

Vi skal sammen finde vejen til, at sygeplejen værd(i)sættes og respekteres som svaret på, hvordan borgere og patienter kan få den professionelle, fagligt forsvarlige omsorg og pleje, behandling og rehabilitering, som kan forventes af et velfærdssamfund, og at sygeplejerskerne kan få de arbejdsvilkår og den løn, de fortjener.

Jeg vil et samlet Dansk Sygeplejeråd, så kredsene, Lederforeningen og SLS arbejder sammen, så vi kan udnytte den kæmpe viden og store engagement, vi har tilsammen.

Jeg vil gøre det sammen med dig

Jeg glæder mig til en god og konstruktiv valgkamp – gode debatter og stor spørgelyst.

Jeg glæder mig til at se dig på valgmøderne – både de fysiske og de virtuelle, og indtil og imellem valgmøderne kan du følge mig i valgkampen, vi kan skrive sammen på Facebook, Instagram og LinkedIn, og du kan skrive til mig på ich@dsr.dk.

CV / Blå bog

Sygeplejekarriere

 • 2007: Forkvinde for Lederforeningen i DSR.
 • 2003-07: Leder af Friplejehjemmet Margrethe Hjemmet, Roskilde.
 • 2002 -03: Projekt- og udviklingsleder af "Projekt Trivsel" - projekt vedr. igangsættelse og reaktivering af langtidssyge, Korsør Kommune.
 • 2002: Initiativtager og projektleder for aktiveringsprojekt mellem Korsør Kommune og Dalmose Vinduesfabrik med formål at fremme samarbejdet mellem det private erhvervsliv og det sociale system ved aktivering og jobtræning af kontanthjælpsmodtagere.
 • 1999-02: Leder af Kr. Stillinge Plejehjem og hjemmepleje i landområdet i Slagelse Kommune.
 • 1995-99: 1. Assistent Lützensvej Plejehjem og uddannelseskoordinator i Korsør Kommune.
 • 1993–94: Sygeplejerske, Nyretransplantations-afd., Rigshospitalet.

Uddannelse

 • Master of Public Health, Kbh. Universitet.
 • Sygeplejefaglig Diplom i Ledelse, DSH, Aarhus Universitet.
 • Sygeplejerske, Slagelse Sygeplejeskole.
 • Forfatter: 'Strategisk medledelse – Borgerinddragelse på ledelsesniveau'. 2015.

Tillidsposter

HB-medlem, DSR. Igennem årene har jeg bidraget i:

 • FH Lederforum
 • FH-udvalg for organisation (UFO)
 • FTF Lederråd
 • TR Lützensvej
 • Formand Talskollegiet, Slagelse Sygeplejeskole
 • Formand for SEFB

Følg mig på sociale medier