Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Thomas Markvart Sørensen

DSR skal være sygeplejerskernes fagforening

60734333

Foto:

Nikolai Linares

DSR skal være sygeplejerskernes fagforening

Jeg stiller op som formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), fordi jeg vil kæmpe for sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår. Jeg synes, at DSR har været alt for eftergivende over for arbejdsgiverne i alt for mange år. Som formand vil jeg arbejde for at give DSR tilbage til sygeplejerskerne.

Mine tre mærkesager er:

1. Stop underbetalingen af vores yngre sygeplejersker

Det er en skandale, at yngre sygeplejersker tjener mindre end social- og sundhedsassistenter. DSR har svigtet dem i årevis ved at favorisere erfaring og ekstra uddannelse til lønforhandlingerne. Det nuværende overenskomstsystem er en fælde, der forhindrer os i at få en fair markedsløn. Derfor skal vi være solidariske og give alle ekstra lønkroner til vores yngre kollegaer, der udgør fremtiden for vores fag. Det er bedre, at de kommer på niveau med os andre, end at vi alle får småpenge i lønstigninger.

2. Flere retssager mod arbejdsgiverne

Som sygeplejersker har vi meget at tilbyde sundhedsvæsenet, men vi har også krav på anstændige arbejdsvilkår, der giver os mulighed for at udføre vores vigtigste opgave: At yde sygepleje. Desværre er DSR alt for gode venner med arbejdsgiverne og alt for bange for at sagsøge dem, når de har overtrådt vores rettigheder. Måske fordi toppen i DSR har glemt, hvordan det er at arbejde på gulvet. DSR skal vise tænder for medlemmerne, når det gælder, også når det betyder at tage et juridisk slagsmål om urimelige sager.

3. Søg skilsmisse fra Lederforeningen

Det er også på høje tid, at vi siger tak for nu til lederne i DSR. De hører ikke hjemme i vores fagforening. De er arbejdsgivernes repræsentanter over for os, og de har ikke til opgave at varetage sygeplejerskernes interesser. Når DSR forsøger at undgå konflikter af hensyn til sin dobbeltrolle, er det os, der taber på det. Det må være slut. DSR skal være en fagforening for sygeplejersker og ikke ledere.

Kurs mod en stærk fagforening

Som formand kan jeg ikke gøre det alene. Jeg skal have opbakning fra bestyrelsen til det meste. Men jeg vil stille dem til regnskab for det, som jeg er gået til valg på, og jeg vil holde jer orienteret om, hvordan det går.

Med mig som formand er det slut med at tale pænt om, hvordan vi kan bidrage til et bedre sundhedsvæsen. Jeg vil tale klart om, hvordan arbejdsgiverne kan skabe et bedre sundhedsvæsen. Nemlig ved at give os en løn, der afspejler vores værdi og skabe et ordentligt arbejdsmiljø. Kun sådan kan vi sikre et sundhedsvæsen, der fungerer for alle.

DSR kan lære af medlemmerne, der stod sammen om at sige nej til ekstravagter og overarbejde i 2021. Det skabte pres, da ventelisterne voksede. Men det kræver en stærk fagforening, der placerer ansvaret hos arbejdsgiverne, hvor det hører hjemme. Ellers lærer de det aldrig.

CV / Blå bog

  • Uddannet sygeplejerske 2014 ved VIA University College Randers.
  • Har siden arbejdet i det psykiatriske speciale i både kommunalt og regionalt regi.
  • Jeg har også været i både Norge og Grønland ad flere omgange.
  • Jeg har igennem årene deltaget aktivt i debatten om sygeplejerskernes vilkår generelt og psykiatriens vilkår specifikt.
  • Jeg har fået publiceret flere debatindlæg og kronikker, og jeg har også - grundet de store udfordringer med manglende ytringsfrihed - været ophavsmand bag mange fælles skrivelser til både medier og ledelse.
  • I forbindelse med OK21 var jeg aktiv i strejkeaktiviteter i Storkøbenhavn, og efterfølgende var jeg med til at samle trådene i de mange punktstrejker.
  • Lige nu sidder jeg i Kredsbestyrelsen i Kreds Hovedstaden og har ved siden af en Facebookside for sygeplejersker med ansættelse i Region Hovedstadens Psykiatri, som jeg administrerer.

Følg mig på sociale medier

Linktree

Her kan du se, læse og høre de fleste af de ting jeg har deltaget i de sidste år.

Se mit Linktree