Fagkongres 2021

Vil du være med til at sætte retning for vores profession i fremtiden? Så tag med til Dansk Sygeplejeråds Fagkongres 22. september 2021 på ODEON i Odense.

OBS: Fagkongressen er flyttet fra 8. december 2020 til 22. september 2021.

Den 22. september 2021 holder Dansk Sygeplejeråd Fagkongres, hvor vi tager et kig ind i fremtiden, får inspiration og debatterer vores profession og de udfordringer, vi skal været rustet til at håndtere. 

 

Det er gratis for dig som medlem

Tilmeld dig her (så længe der er ledige pladser) 

Vi dækker dine transportudgifter efter gældende regler, men din leder kan ikke søge om tabt arbejdsfortjeneste.

Var du tilmeldt til 8. december 2020?

Hvis du havde tilmeldt dig til den oprindelige Fagkongres 8. december 2020, er du stadig tilmeldt til den nye dato 22. september 2021. Du behøver altså ikke at tilmelde dig igen.

Tilmeldingsfrist: 20. august 2021.

 

Dagen byder på:

Formiddag: Scenarier for sundhed i 2050
Vi følger nogle af fremtidens samfundsborgere/patienter i deres møde med forskellige versioner af sundhedsvæsenet, som det kunne se ud i 2050: 

•    Vil robotter overtage sygeplejerskers arbejde, som vi kender det i dag?
•    Vil der stadig eksistere hospitaler?
•    Vil alle mennesker kunne købe sig til en sundere og bedre udgave af sig selv?

Vi bliver præsenteret for scenarierne i lyd og billeder og får udfordret vores fantasi, inden vi skal debattere og reflektere sammen.

Formiddagen er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Design Center, som har udviklet konceptet sammen med over 100 eksperter fra sundhedsområdet og med data fra WHO og OECD.
 

Eftermiddag: Vi sætter retning for professionen i fremtiden 
Inspireret af formiddagens scenarier diskuterer vi, hvad udviklingen i sundhedsvæsenet de næste 10 år vil betyde for vores profession.

Der vil blive flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme, et specialiseret sundhedsvæsen præget af ny teknologi, en hastigt stigende datamængde og borgere, der vil have en stadigt større rolle i egen behandling, sygepleje og rehabilitering.

Vi stiller skarpt på, hvordan vi kan påvirke sygeplejerskers roller, kompetencer og arbejdsliv. 

Det bruger vi Fagkongressen til 

Alle input fra dagen vil være med til at forme Dansk Sygeplejeråds kommende professionsstrategi, hvor vi som sygeplejersker selv sætter retning for sygeplejeprofessionen i fremtiden.

Tid og sted
  • Onsdag den 22. september 2021
  • Kl. 9.30-17.00
  • ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
  • Der vil være ankomst og morgenmad fra kl. 8.30.