Fagkongres 2022

"Vores profession i fremtiden" var titlen på årets fagkongres. Her på siden kan du læse mere emnerne på kongressen og om de tendenser, der får indflydelse på fremtidens sygepleje og Dansk Sygeplejeråds professionsstrategi.

Kroniske sygdomme og multisygdom vil få antallet af patienter til at stige markant i de kommende år. Det skyldes en aldrende befolkning, og at flere får diagnosticeret en sygdom tidligere i forløbet. Det vil få betydning for sygeplejen og de roller sygeplejersker varetager.

På fagkongressen "Vores profession i fremtiden" skal deltagerne diskutere de tendenser, der får betydning for sygeplejersker arbejdsliv. Det handler om sygeplejerskers kompetencer, uddannelse og roller.  Diskussionerne på kongressen skal være med til at forme Dansk Sygeplejeråds kommende professionsstrategi, hvor vi som sygeplejersker selv sætter retning for sygeplejeprofessionen i fremtiden.