Formandsvalg 2020

I efteråret 2020 har der været formandsvalg i Dansk Sygeplejeråd. Formand Grete Christensen er genvalgt. Der var ikke valghandling, da der ikke var opstillet modkandidater til formandsposten.