Praktisk information til kandidater

Fristen for at at stille op til Dansk Sygeplejeråds formandsvalg 2020 udløb den 30. september kl. 15.

Kandidater til DSR's formandsvalg 2020 kunne melde deres kandidatur pr. mail til adm. direktør Lars Pram på lpm@dsr.dk senest onsdag den 30. september 2020 kl.15.00.

Man skal være medlem af Dansk Sygeplejeråds kongres for at kunne stille op til formandsposten.

 

Guide til kandidater

Når du har meldt dit kandidatur, vil du få mulighed for at fortælle om dig selv på dsr.dk, i en valgflyer, i Sygeplejersken, og der vil blive afholdt valgmøder i kredsene samt online.

I vores Guide til kandidater kan du bl.a. se retningslinjer og deadlines for dine valgmaterialer, hvornår der er valgmøder og meget mere om valgperioden.

Hent Guide til kandidater

 

Valgmaterialer – kort tidsfrist!

Vær opmærksom på, at du har kort frist til at indsende tekst til bl.a. dit valgoplæg og din valgflyer, når opstillingsfristen udløber 30. september kl. 15.

Retningslinjer og deadlines er beskrevet i guiden til kandidater, og du kan også se dem her:

Dit valgportræt og video

Din præsentation på dsr.dk

Din præsentation i Sygeplejersken

Din valgflyer

 

Vigtige datoer

 • 30. september: Opstillingsfrist kl. 15:00
 • 1. oktober: Planlægningsmøde med kandidaterne kl. 14–15 i DSR’s sekretariat. Her vil valgforløbet blive aftalt, og der vil blive taget fotos af kandidaterne til brug i valgmateriale.
 • 5. oktober:  Valgmøde kl. 17-20 i Kreds Syddanmark
 • 6. oktober: Valgmøde kl. 17-19 i Kreds Midtjylland
 • 19. oktober: Valgmøde kl. 16.30-19.30 i Kreds Hovedstaden
 • 20. oktober: Valgmøde kl. 17-19 i Kreds Sjælland
 • 21. oktober: Valgmøde kl. 17-20 i Kreds Nordjylland
 • 25. oktober: Afstemningen går i gang
 • 26. oktober: Livestreaming af valgdebat på Facebook kl. 20
 • 8. november: Afstemningen lukkes kl. 23:59
 • 9. november: Valgets resultat offentliggøres ca. kl. 14
 • 10. november: Den valgte formand tiltræder

 

Fakta om valget

Valg af formand finder sted på baggrund af § 29 i Dansk Sygeplejeråds love, som indeholder bestemmelserne om valg af formand og næstformænd, herunder at:

 • Valg sker ved direkte valg blandt Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer.
 • Valgbare er kongressens medlemmer.
 • Valg af formand og næstformænd finder sted i lige år med forskudte valgperioder for henholdsvis formanden og næstformændene.
 • Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted.
 • Valgperioder regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.
 • Kandidatanmeldelse skal være Dansk Sygeplejeråds sekretariat i hænde pr. 30. september.
 • Valg af formand og næstformænd finder sted i perioden 25. oktober til 8. november på lige år.
 • Er der kun opstillet 1 kandidat, er kandidaten valgt uden afstemning.
 • Formanden tiltræder dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

 

Refusion af udgifter

DSR dækker samtlige rejse- og opholdsudgifter for kandidaterne og eventuelt tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DSR’s medlemschef Anni Christensen på ach@dsr.dk eller 51 35 80 17, eller konsulent Susanne Mørch Quaade på smq@dsr.dk eller telefon 4695 4021.

 

Se også