Behandling af overenskomstresultaterne fra OK 18

Oplæg og indstilling til kongressens behandling.

Indstilling med begrundelse og bilag

 

Indstilling:

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18-forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Behandling af overenskomstresultaterne fra OK 18

Kongressen anbefalede, at resultaterne af OK18-forhandlingerne sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Oplægget

Læs her oplæg i relation til indstillingen:

I oplægget henvises der til følgende bilag: