Kongresforslag 2018

Hent og læs forslagene til DSR's Kongres 2018.

Oversigt over indkomne kongresforslag

Her finder du en oversigt over kongresforslagene samt i hvilken rækkefølge forslagene skal behandles.

Klik dig til det enkelte kongresforslag

Kongresforslagene er inddelt i kongressens tre temaer: "Handlekraftige fællesskaber", "Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø" samt "Samme værdier. Nye roller":

1.0 Handlekraftige fællesskaber

Forslag Status

1.01 Ny vision og værdigrundlag for fremtidens Dansk Sygeplejeråd.pdf

Vedtaget
1.02 DSR's kongres.pdf Vedtaget
1.03 Ændring af fratrædelsesordningen for frikøbte politikere.pdf Trukket
1.03 Ændringsforslag 1 - Ændring af fratrædelsesordningen for frikøbte politikere.pdf Trukket
1.04 Genvalg for frikøbte politikere.pdf Forkastet
1.05 Fremtidssikring af "Den danske model".pdf Vedtaget
1.06 Kommunikationsstrategi for øget medlemsinvolvering og indflydelse på den politiske dagsorden.pdf Trukket
1.07 Ændring af støttebeløb fra Solidaritetsfonden til medlemmer.pdf Trukket
1.08 Klagenævn i Dansk Sygeplejeråd.pdf Forkastet
1.09 Forhandlingsret for de studerende i deres studierelevante job.pdf Vedtaget
1.10 Ændring af hovedbestyrelsens sammensætning.pdf Trukket
1.11 Kredsformandsskabets politiske opgavevaretagelse.pdf Forkastet
1.12 Ændring i antallet af kredsnæstformænd.pdf Forkastet
1.13 Generalforsamling i kredse og Lederforeningen.pdf Vedtaget
1.14 Valgperioder i Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser og kredsformandskaber.pdf Forkastet
1.15 Konsekvens af fireårige valgperioder.pdf Vedtaget
1.16 Valg til kredsbestyrelser flyttes.pdf Trukket
1.17 Ændring af dato for indtrædelse som kredsnæstformand og kredsformand.pdf Trukket
1.18 Suppleanter til kredsbestyrelser.pdf Vedtaget
1.19 Demokratisk valg til kredsbestyrelserne.pdf Trukket
1.19 Ændringsforslag 1 - Demokratisk valg til kredsbestyrelserne.pdf Trukket
1.20 4-årig valgperiode for TR og FTR.pdf Behandlet
1.21 Valgperiode for TR og FTR.pdf Behandlet
1.22 4-årige valgperioder til F(TR).pdf Trukket
1.20+1.21 Ændringsforslag 1 - Valgperioder for TR og FTR.pdf Behandlet
1.20 Ændringsforslag 2 - 4-årig valgperiode for TR og FTR.pdf Vedtaget
1.23 Masteruddannelse til erfarne FTR.pdf Behandlet
1.23 Ændringsforslag 1 - Masteruddannelse til erfarne FTR.pdf Forkastet
1.24 Fordeling af økonomiske midler mellem DSR-c og kredsene.pdf Trukket
1.25 Elektronisk afstemning.pdf Trukket
1.26 Alle afstemninger under denne og fremtidige kongresser skal være elektroniske.pdf Trukket
1.26 Ændringsforslag 1 - Alle afstemninger skal være elektroniske.pdf Trukket

 

2.0 Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Forslag Status
2.01 Afprøvning af saglighed i afskedigelsessager, hvor medlem opsiges på baggrund af stress udløst af arbejdsvilkår.pdf Forkastet
2.02 Dansk Sygeplejeraad styrker indsatsen indenfor arbejdsmiljø med konkrete handlinger, der kan forbedre medlemmers arbejdsvilkår ude på arbejdspladsen.pdf Trukket

 

3.0 Samme værdier. Nye roller

Forslag Status
3.01 Normeringer og kompetencer.pdf Trukket
3.01 Ændringsforslag 1 - Normeringer og kompetencer.pdf Vedtaget
3.02 Værdisætning af omsorgens betydning i sygeplejen.pdf Trukket
3.03 Forskning i den kommunale sygepleje.pdf Vedtaget
3.04 Ukønnede titler i organisationen.pdf Forkastet
3.04 Ændringsforslag 1 - Ukønnede titler i organisationen.pdf Trukket
3.05 Ligestilling - samme værdier, nye titler.pdf Behandlet
3.05 Ændringsforslag 1 - Ligestilling - samme værdier, nye titler.pdf Forkastet
3.06 DSR tema-år om ligestilling.pdf Behandlet
3.06 Ændringsforslag 1 - DSR tema-år om ligestilling.pdf Vedtaget

3.07 Udarbejdelse af holdningspapir omkring uddannelse.pdf

Vedtaget

 

Beretningen 2018

Beretningen 2016-2018

Stolt. Stærk. Sammen. Sygeplejerske.

Læs DSR's beretning 2016-2018