Kongresforslag 2022

Her kan du se alle kongresforslag og kongresudtalelser fra Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres 2022. Under kongressen 17. - 20. maj kan du følge behandlingen af kongresforslagene her på siden.

Ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd 2022: Kongresforslag og kongresudtalelser

I oversigten herunder kan du se alle kongresforslag til ordinær kongres 2022 samt alle kongresudtalelser, som er vedtaget under kongressen.

Kongresforslagene er inddelt efter kongressens fire temaer:

 • Bedre løn til sygeplejersker
 • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
 • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab
 • Styrket faglighed og profession
Kongresudtalelser 2022

Her finder du de kongresudtalelser, som er vedtaget under kongressen:

DSR til Christiansborg: Tag ansvar for ligeløn!

Manglen på sygeplejersker sætter sundhedsvæsenet i fare

Følg behandlingen af kongresforslag her

Under kongressen 17. - 20. maj kan du følge med i kongressens behandling af kongresforslag og ændringsforslag via kolonnen 'Status'.

Tryk F5 på dit tastatur for at opdatere siden, hvis du ikke kan se det punkt, som senest er blevet behandlet. 

  1.0 Bedre løn til sygeplejersker

  Forslag Status

  11.1.01 Dansk Sygeplejeråd styrker indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.1.01-1

  Ændringsforslag 11.1.01-2

  Forslag 11.1.01 er TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.1.01-1  FORKASTET

  Ændringsforslag 11.1.01-2  VEDTAGET

  11.1.02 Der skal føres flere sager af Juridisk Videnscenter FORKASTET

  11.1.03 Forhandlingsretten over sygeplejestuderende

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.1.03-1

  Ændringsforslag 11.1.03-2

   

  Forslag 11.1.03 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.1.03-1  TRUKKET

  Ændringsforslag 11.1.03-2  VEDTAGET

  11.1.04 Styrket indsats for at tydeliggøre navigationsveje for sygeplejersker på a-skala og i atypiske stillinger figur TRUKKET
  11.1.05 DSR iværksætter en afsøgning af det juridiske spor i forhold til sygeplejerskers manglende re-indplacering af lønniveauer TRUKKET
  11.1.06 Tilføjelse til kongrespapir 2022 supplerende indsats ift at afsøge det juridiske spor TRUKKET
  11.1.07 Udligning af område tillæg FORKASTET
  11.1.08 Bedre mulighed for kortere ugentlig arbejdstid til en fair løn FORKASTET

  2.0 Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet

  Forslag Status

  11.2.01 FH medlemskab

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.2.01-1

  Behandlet under '3.0 Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab'

  Forslag 11.2.01 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.2.01-1 FORKASTET

   

  11.2.02 DSR skal ud af FH efter lønstrukturkomiteen

  Behandlet under '3.0 Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab'

  TRUKKET

  3.0 Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

  Forslag Status

  11.3.01 Rekruttering og fastholdelse af medlemmer

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.01-1

  Forslag 11.3.01 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.01-1 VEDTAGET

  11.3.02 Indsatser for at styrke medlemsinddragelse i Dansk Sygeplejeråd

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.02-1

  Forslag 11.3.02 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.02-1 TRUKKET

  (tilsagn givet)

  11.3.03 Kongressens forretningsorden ændringsforslag til paragraf 23 stk. 1 i Dansk Sygeplejeråds love

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.03-1

  Forslag 11.3.03 UDGÅR

   

  Ændringsforslag 11.3.03-1 VEDTAGET

  11.3.04 Kongres ligger for tæt på valg til kredsbestyrelsen TRUKKET

  11.3.05 Kortere vej for det enkelte DSR-medlems mulighed for direkte indflydelse

  Ændringsforslag: 

  Ændringsforslag 11.3.05-1

  Forslag 11.3.05 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.05-1 TRUKKET

  11.3.06 Reduktion af antal kredsnæstformænd i 4 ud af 5 kredse

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.06-1

  Forslag 11.3.06 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.06-1 TRUKKET

  11.3.07 Reduktion af antal af kredsbestyrelsesmedlemmer

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.07-1

  Ændringsforslag 11.3.07-2

  Forslag 11.3.07 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.07-1 FORKASTET

  Ændringsforslag 11.3.07-2 TRUKKET

  11.3.08 Demokratisk repræsentation i kongres og hovedbestyrelsen

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.08-1

  Ændringsforslag 11.3.08-2

  Forslag 11.3.08 UDGÅR

   

  Ændringsforslag 11.3.08-1 FORKASTET

  Ændringsforslag 11.3.08-2 FORKASTET

  11.3.09 Genindførelse af stillerlister ved centralt og kredsformandskaber FORKASTET

  11.3.10 Tiltrædelsestidspunkt for nyvalgte frikøbte politikere og KB medlemmer

  Ændringsforslag: 

  Ændringsforslag 11.3.10-1

  Forslag 11.3.10 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.10-1 VEDTAGET

  11.3.11 Tiltrædelsestidspunkt for politisk valgte i DSR KB formandskaber KB medlemmer Lederforeningen og det centrale formandskab TRUKKET

  11.3.12 Valgbarhed til tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd

  Ændringsforslag: 

  Ændringsforslag 11.3.12-1

  Ændringsforslag 11.3.12-2

  Ændringsforslag 11.3.12-3

  Forslag 11.3.12 VEDTAGET

  inkl. tilføjelser fra ændringsforslag 11.3.12-1 og 11.3.12-3

   

  Ændringsforslag 11.3.12-2 UDGÅR 

  11.3.13 Kortere periode mellem opstillingsfrist og start på afstemningsperiode ved valg i DSR

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.13-1

  Forslag 11.3.13 UDGÅR

   

  Ændringsforslag 11.3.13-1 VEDTAGET

  11.3.14 Tillidsvalgtes mandat og opbakning

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.14-1

  Ændringsforslag 11.3.14-2

   

  Forslag 11.3.14 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.14-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.14-2 TRUKKET

  (tilsagn givet)

   

  11.3.15 Tilføjelse til Dansk Sygeplejeråds love paragraf 16 stk. 2 FORKASTET
  11.3.16 Valg til kredsformand og kredsnæstformand FORKASTET

  11.3.17 Ved forfald af kredsnæstformænd respekteres stemmetallene fra valget

  Ændringsforslag: 

  Ændringsforslag 11.3.17-1

  Forslag 11.3.17 UDGÅR

   

  Ændringsforslag 11.3.17-1 FORKASTET

  11.3.18 Bevarelse af kredsbestyrelsesmandatet ved arbejde udenfor kredsen i valgperioden TRUKKET
  11.3.19 Valg af tillidsrepræsentanter ændringsforslag til paragraf 9 stk. 4 i Dansk Sygeplejeråds love VEDTAGET

  11.3.20 Rotationsordning for fuldtids frikøbte politikere i DSR

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.20-1

  Ændringsforslag 11.3.20-2

  Ændringsforslag 11.3.20-3

  Ændringsforslag 11.3.20-4

  Ændringsforslag 11.3.20-5

  Forslag 11.3.20 FORKASTET

   

  Ændringsforslag 11.3.20-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.20-2 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.20-3 FORKASTET

  Ændringsforslag 11.3.20-4 FORKASTET

  Ændringsforslag 11.3.20-5 TRUKKET

  11.3.21 Frikøbte politikeres fratrædelseshonorar

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.21-1

  Ændringsforslag 11.3.21-2

  Ændringsforslag 11.3.21-3

  Ændringsforslag 11.3.21-4

  Ændringsforslag 11.3.21-5

  Forslag 11.3.21 TRUKKET (til fordel for 11.3.21-5)

  Ændringsforslag 11.3.21-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.21-2 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.21-3 VEDTAGET

  Ændringsforslag 11.3.21-4 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.21-5 FORKASTET

   

   

   

  11.3.22 Principper for honorar til politiske valgte i DSR

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.22-1

  Forslag 11.3.22 FORKASTET

   

  Ændringsforslag 11.3.22-1 VEDTAGET

  11.3.23 Man kan ikke både varetage DSR's interesser som fuldtidsfrikøbt og samtidig være valgt til et hverv i partipolitisk sammenhæng

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.23-1

  Ændringsforslag 11.3.23-2

  Ændringsforslag 11.3.23-3

  Ændringsforslag 11.3.23-4

  Forslag 11.3.23 inkl. ændringsforslag 11.3.23-1 VEDTAGET

   

   

  Ændringsforslag 11.3.23-2 UDGÅR

  Ændringsforslag 11.3.23-3 UDGÅR

  Ændringsforslag 11.3.23-4 UDGÅR

   

  11.3.24 Kønsneutrale titler og stillingsbetegnelser i DSR

  Ændringsforslag: 

  Ændringsforslag 11.3.24-1

  Ændringsforslag 11.3.24-2

  Ændringsforslag 11.3.24-3

  Ændringsforslag 11.3.24-4

  Forslag 11.3.24 inkl. ændringsforslag 11.3.24-2 FORKASTET

   

  Ændringsforslag 11.3.24-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.24-3 VEDTAGET

  Ændringsforslag 11.3.24-4 UDGÅR

  11.3.25 De Faglige Selskaber under DSR skal have mulighed for frikøb med refusion fra DSR-c i fornødent omfang

  TRUKKET

  Tilsagn givet

  11.3.26 Klagenævn i Dansk Sygeplejeråd

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.26-1

  Ændringsforslag 11.3.26-2

  Forslag 11.3.26 TRUKKET

   

   

  Ændringsforslag 11.3.26-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.3.26-2 TRUKKET

  11.3.27 DSR opretter digitalt kongresarkiv

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.27-1

  Forslag 11.3.27 TRUKKET

   

  Ændringsforslag 11.3.27-1 TRUKKET

  11.3.28 Uddybelse af sygeplejestuderendes plads i formålsparagraffen TRUKKET
  11.3.29 Vedtægtsændringer ved valg til SER UDGÅR

  11.3.30 Tilpasning af DSR's love til digitale muligheder

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.30-1

  Ændringsforslag 11.3.30-2

  Forslag 11.3.30 inkl. ændringsforslag 11.3.30-2 VEDTAGET

   

  Ændringsforslag 11.3.30-1 UDGÅR

  11.3.31 Rammebudget-årsregnskaber-kontingent UDGÅR

  4.0 Faglighed og profession

  Forslag Status
  11.4.01 Fokus på sygeplejen hvad er det vi som sygeplejersker kan

  TRUKKET

  Tilsagn givet

  11.4.02 Bedre rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere VEDTAGET

  11.4.03 DSR skal styrke indsats for etablering af specialuddannelser indenfor de medicinske specialeområder

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.4.03-1

  Ændringsforslag 11.4.03-2

  Forslag 11.4.03 TRUKKET
   

  Ændringsforslag 11.4.03-1 TRUKKET

  Ændringsforslag 11.4.03-2 TRUKKET

   

  Tilsagn givet

  11.4.04 Bedre vilkår for medlemmer med arbejdsskade

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.4.04-1

  Forslag 11.4.04 VEDTAGET

   

  Ændringsforslag 11.4.04.-1 TRUKKET