Tema

Mød DSR på Folkemødet 2022

Dansk Sygeplejeråd var med på Folkemødet 2022 og inviterede til debat, sundhedspolitisk quiz og fællessang i Det Fælles Sundhedstelt. Se billeder fra dagen, hvor de røde t-shirts ikke var til at overse og læs om arrangementerne.

DSRs arrangementer på Folkemødet

Manglen på medarbejdere er den største udfordring i sundhedsvæsenet. Hvilke konsekvenser har det, og hvordan vendes udviklingen? Dansk Sygeplejeråd inviterede til debat med eksperter, politikere og fagpersoner under titlen "Hallo, er der en sygeplejersker?".

Vi bød også på et socialt arrangement med quiz og fællessang i Det Fælles Sundhedstelt. Her kårede vi årets Folkemødemestre blandt landets sundhedspolitiske sværvægtere.

FolkemødeDebat

Hallo, er der en sygeplejerske?

Manglen på sundhedspersonale er stor. Gør det ambitionen om et robust sundhedsvæsen til en utopi?

Dansk Sygeplejeråd stiller skarpt på sundhedsvæsnets største udfordring: Manglen på medarbejdere. Næsten 5.000 sygeplejerskestillinger står ledige. Konsekvenserne er manglende patientsikkerhed, mindre sammenhæng og kvalitet i patientforløb og et ringere arbejdsmiljø.

Hvordan skal udviklingen vendes? Og hvad betyder manglen for fremtidens sygepleje, hvor mange års besparelser og fokus på medicinsk behandling har udfordret rammerne for den grundlæggende omsorg? Er det overhovedet realistisk at love flere sygeplejersker, skal vi forventningsafstemme med patienterne eller skal der tænkes i nye løsninger med bl.a. anden opgavedeling mellem faggrupper? 

Mød eksperter, politikere og fagpersoner, når de sparker gang i debatten om Robusthedskommissionen og stiller skarpt på vilkårene for sygeplejen og dermed omsorgen for patienter og borgere.

Anette Heick og Tobias Trier på Folkemøde

Sundhedspolitisk quiz og fællessang

Dansk Sygeplejeråd kårer årets Folkemødemestre 2022 blandt Danmarks sundhedspolitiske sværvægtere.

Annette Heick er dommer, når Dansk Sygeplejeråd kårer årets Folkemødemestre 2022 blandt Danmarks sundhedspolitiske sværvægtere. Er det politikerne, arbejdsgiverne eller fagbosserne, der klarer sig bedst? Tobias Trier sørger for god stemning og spiller op til fællessang før og efter quizzen. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften i Det Fælles Sundhedstelt, hvor der også er lidt at spise og drikke.