Spørgsmål og svar om næstformandsvalget

Se, hvornår valget foregår, hvordan du stemmer og meget mere.

Hvornår foregår valget?

Du kan stemme elektronisk på dsr.dk/valg2018 fra 25. oktober kl. 8.00 til 8. november kl. 8:00.

Valgresultatet offentliggøres 8. november senest kl. 16 på dsr.dk/valg2018

De to valgte næstformænd tiltræder 9. november.

 

Hvem kan stemme?

Alle Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer har stemmeret til næstformandsvalget inkl. sygeplejestuderende og seniormedlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

For at stemme til næstformandsvalget, skal du være registreret som aktivt medlem pr. 1. oktober 2018.

Er du i tvivl, om du er aktivt medlem, kan du tjekke dine medlemsoplysninger på dsr.dk/selvbetjening. Log ind med NemID, eller med dit CPR- eller medlemsnummer samt kodeord.

 

Hvordan stemmer jeg?

Mail med direkte link: Den 25. oktober sender vi en mail med et personligt link til at stemme. Mailen sendes til alle stemmeberettigede medlemmer, der har registreret deres mailadresse i DSR.

Brev med afstemningskode: Hvis vi ikke har din mail, modtager du et brev med posten, så du kan stemme via dsr.dk/valg2018. Du skal indtaste din fødselsdato (ddmmåå) og den afstemningskode, der står i brevet.

NemID: Du kan også stemme med dit NemID på dsr.dk/valg2018 uden brug af afstemningskode. Det gælder også, hvis du ikke har modtaget mail eller brev fra DSR.

Brevstemme: Hvis du ikke har mulighed for at stemme elektronisk, kan du kontakte DSR på telefon 46 95 41 46 eller 46 95 41 51 og bede om at få tilsendt en stemmeseddel, så du kan brevstemme. Det kan du gøre fra afstemningen starter den 25. oktober og indtil den 30. oktober kl. 14.00.

Teknisk support: Du kan også kontakte support og få oplyst en afstemningskode, så du kan stemme. Support træffes hver dag i afstemningsperioden kl. 8-20 på telefon 26 12 25 20.

 

Hvem kan jeg stemme på?

Fem sygeplejersker stiller op til de to poster som 1. og 2. næstformand. Se kandidaterne.

Du kan stemme på op til to kandidater, fordi der skal vælges to næstformænd.

 

Hvem kan stille op?

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråds kongres kan stille op som kandidat til næstformandsposterne i DSR.

 

Hvordan præsenteres kandidaterne?

Kandidaterne præsenterer sig med billede, valgoplæg og CV / Blå bog på DSR’s hjemmeside og sociale medier, og i Fagbladet Sygeplejersken nr. 12 2018 (22. oktober).

 

Hvor og hvornår kan jeg møde kandidaterne?

Kandidaterne rejser rundt i landet for at møde DSR’s medlemmer og debattere med hinanden.

Vi livestreamer desuden et valgmøde på Facebook 24. oktober kl. 20, hvor du kan være med hjemme fra din sofa.

Læs mere og meld dig til.

 

Hvilke opgaver og ansvar har næstformændene?

De to næstformænd er en central del af DSR's ledelse. Sammen med formanden står de i spidsen for Dansk Sygeplejeråd og arbejder politisk for at skabe de bedste resultater for og sammen med sygeplejersker.

Næstformændene har et stort strategisk medansvar for at opnå de mål og udfylde de politiske rammer, som er vedtaget af Kongressen.

Som næstformand har man dermed en central post for og indflydelse på, at DSR som samlet organisation lykkes ift. vores politiske mål. En indsats, der sker i tæt samarbejde med Hovedbestyrelsen.

 

Hvad tjener næstformændene?

De politisk valgte i organisationen, der er frikøbt, får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse.

Næstformændene får pr. 1. januar 2018 et honorar på 81.287,94 kr. pr. måned (eksklusiv pension).

Pensionen følger de ledende sygeplejerskers i regionerne og udgør 16,59% pr. 1. januar 2014.

Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.

Det er DSR’s kongres, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i DSR. Derved sikres åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.

Honorarerne reguleres med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.

 

Fratrædelsesordning med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i DSR har ret til en fratrædelsesordning.  Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion.

Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn, modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

 

Flere spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, kan du kontakte Anne Reimer på AnneReimer-Nielsen@dsr.dk, +45 46 95 41 46 eller Anni Christensen på AnniChristensen@dsr.dk, +45 46 95 41 51.