Camilla Duus Guldberg Smith: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Læs Camilla Duus Guldberg Smith svar på spørgsmålene fra SLS, om hvordan hun vil arbejde særligt for de sygeplejestuderende, hvis hun bliver valgt som næstforperson.

Kære SLS

Spørgsmål: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: Vi sikrer at den sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål ved, at der helt grundlæggende er nok veluddannede kliniske vejleder ressourcer til stede i klinikken, for at der kan satses på et tættere tværgående samarbejde mellem praktikstederne og sygeplejeskolerne. Samtidig med fagfaglige ledelser, der får det tværgående samarbejde mellem klinikken og sygeplejeskolerne styrket.  Det skal aldrig være den enkelte studerendes, uddannelsesvejleders eller kliniske vejleders ansvar at skabe konsensus omkring opfyldelse af mål for sygeplejestuderende. Det skal ledes.

Spørgsmål: Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: Dansk Sygeplejeråd skal selvfølgelig have forhandlingsretten for sygeplejestuderende. For det er så ulige betalt, at en medicinstuderende kan tage et sygeplejevikarkursus og udføre samme sygeplejeopgaver som en reel sygeplejestuderende, som ikke blot har taget et kursus, men måske står og er færdig autoriseret sygeplejerske lige om lidt. Og lønrelationerne er helt skæve, da FOA har forhandlingsretten og forhandler ulige løn på samme sygeplejeopgaver lægestuderende varetager til højere løn, men på lige fod med sygeplejestuderende. Ligeløn også til sygeplejestuderende, og det er selvfølgelig minimum samme takst som en medicinstuderende der kun har et FADL sygeplejekursus.

Spørgsmål: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: Fremtidens generationer af sygeplejersker sikres med ligeløn – og det er Dansk Sygeplejeråds fornemste opgave at forhandle sig til netop det mål. Det starter med lønnen! Dertil kommer selvfølgelig vilkårene som aldrig må blive katastrofe- og krigslignende vilkår. Sygeplejeprofessionen er et barsk i sig selv, hvor man ofte kommer i berøring med livets skyggesider, så der skal værnes ekstra meget mere om sygeplejersker i fremtiden med udgangspunkt i professionens karakter. Det nytter ikke at lukke øjnene for det og udelukkende fortælle de gode historier – det er for utroværdigt – vi skal fortælle den sande historie, uindpakket, og dertil skal alle lytte. Vi må være ærlige og skabe rammerne, så man realistisk set kan arbejde som sygeplejerske for livet - hele livet. Det er bydende nødvendigt at skabe tydelige formaliserede forudsigelige karriereveje bundet op på løn. Bedre Work-life balance, så sygeplejersker ikke hver evig eneste dag skal have følelsen af at de svigter sig selv, sin egen familie for at redde andres. Man bliver fra arbejdsgivers side nød til at rykke sig fra et meget fastlåst snævert syn på ’hele patienten først’ til at se ’hele sygeplejersken først’ – for sygeplejerskerne skal nok uanset nok sørge for at se, kæmpe for og ydermere rehabilitere hele patienten samt patienternes omgivelser først. Sygeplejersker er eksperter i balancer og helheder. Derfor skal der investeres massivt i sygeplejersker, nu. Fremtidens sygeplejersker er den bedste investering i vores fælles fremtid!

Se også