Camilla Duus Guldberg Smith: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Læs Camilla Duus Guldberg Smith svar på spørgsmålene fra Lederforeningen, om hvordan hun vil arbejde særligt for de ledende sygeplejersker, hvis hun bliver valgt som næstforperson.

Kære Lederforening

Spørgsmål: Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: God sygeplejefaglig ledelse er fundamentet for al udvikling og trivsel hos basissygeplejersker fordi sygeplejefaglige samt sygeplejefagfaglige ledere giver faglig samt fagfaglig mening i organisationer. Men det siger sig selv, at hvis hverken sygeplejefaglig eller sygeplejefagfaglig ledelsesværdi i samfundet værdsættes og lederne ikke har hverken ledelsesrum, lederrolle eller ledelsesudvikling, så mistrives også lederne, og så sker der i stedet afvikling i sundhedsvæsenet. Derfor er det helt fundamentalt afgørende, at Lederforeningen fokuserer på sygeplejerskeledernes løn, vilkår og trivsel, og at der derfor satses massivt på Ligeløn - Ledelsesrum - Ledelsesspænd.

Spørgsmål: Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: Jeg vil bidrage til ligeløn samt at sygeplejersker selvfølgelig skal have mere indflydelse på alle niveauer og også flere centrale poster i samfundet. Danmark skal heriblandt selvfølgelig have en Chief Nurse Officer. Ledelsesrummene skal udvides og ledelsesspændene gøres mindre. Mere ligeværdig opgavefordeling chefsygeplejersker og cheflæger imellem. Mere fagfaglig ledelse i tråd med specialerne i sundhedsvæsenet. Sygeplejersker skal ledes af sygeplejersker, nøjagtig som læger skal ledes af læger, og sygeplejerskeledere og lægeledere er hinandens forudsætninger, så et stærkt fokus på tvillingeledelse på tværs af disse to faggrupper indenfor hvert speciale.

Spørgsmål: Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Camilla Duus Guldberg Smith: Af mærkesager er Anerkendelse og trivsel blandt sygeplejerskeledere central i form af Ligeløn – Ledelsesrum - Ledelsesspænd, så der bliver mulighed for at investere flere gode lederkræfter i et godt arbejdsmiljø for alle – ikke mindst lederne selv. Jeg vil bidrage til indflydelse på lovgivning, der understøtter ledelsen i at skabe de bedste arbejdsvilkår for basissygeplejersker og dermed også lederne selv. Gennem lederskab og partnerskab at handle og kræve handling for alles fælles bedste.

Se også