Dorthe Boe Danbjørg

Jeg vil kæmpe for, at der bliver sat pris på sygeplejersker. Derfor vil jeg fortsætte kampen for anerkendelse, bedre vilkår og ligeløn.

Jeg vil kæmpe for, at der bliver sat pris på sygeplejersker. Derfor vil jeg fortsætte kampen for anerkendelse, bedre vilkår og ligeløn.

FAGLIG ANERKENDELSE. Slut med at være lægens medhjælp, og at vi omtales som varme hænder eller kvinder med et særligt omsorgsgen. Sygepleje skal anerkendes som en selvstændig profession med højt, specialiseret faglighed. Vi skal have bedre karriereveje, mere uddannelse og forskning.

LIGELØN. Vores løn skal afspejle vores uddannelsesniveau og store ansvar. Vi kender alle historien om Tjenestemandsreformen, og det er på høje tid, at der gøres op med forældede kønsroller!

VILKÅR. Der er for få sygeplejersker til for mange patienter. Det er bogstaveligt talt et spørgsmål om liv eller død. Samtidig betyder for få kolleger, at arbejdsmiljøet forringes. Derfor skal vi have bedre normeringer.

Konkret vil jeg:

• Holde politikerne op på deres løfter om ligeløn.

• Dokumentere den forskel, som sygeplejersker gør for patienters overlevelse og livskvalitet. Vi skal bruge forskning og fortællinger fra hverdagen til at vise vigtigheden af sygepleje og omsorg.

• Blande mig i den offentlige debat og vise, at sygeplejersker ikke er til at komme udenom, når sundhedsvæsenet skal udvikles.

• Arbejde for, at sygeplejersker overalt bliver en del af topledelsen i vores sundhedsvæsen – i stat, regioner, kommuner – og i Sundhedsstyrelsen.

• Arbejde for mindre ledelsesspænd og ligeløn for lige ledelse.

• Styrke tillidsrepræsentanterne i organisationen. Bedre vilkår og styrket TR-uddannelse.

• Arbejde for bedre praktikforhold for de studerende, fx ved at sikre praktikpladser i hele sundhedsvæsenet og arbejde for bedre vilkår for kliniske vejledere.

• Arbejde for, at sygeplejersker får bedre muligheder for uddannelse. Både i form af flere specialuddannelser, og i form af sammenhængende videreuddannelse. Vi skal have flere specialuddannelser, fx indenfor operation, pædiatri, medicin og geriatri.

• Arbejde for tydelige karriereveje. Jeg er inspireret af lægernes tydelige karriereveje fra KBU til speciallæge.

• Styrke vores position indenfor forskning. Vi skal arbejde for, at der afsættes flere kroner til forskning i sygepleje.

Hvorfor skal man stemme på dig - hvorfor vil du være en god næstforperson for sygeplejerskerne?

Jeg vil stædigt fortsætte med at skabe politisk opmærksomhed om vores løn- og arbejdsvilkår i den offentlige debat, gennem politisk lobbyvirksomhed og forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Ingen kan gøre det alene - det skal foregå sammen med medlemmer, aktivister og resten af fagbevægelsen.

Hvordan ser du sygeplejens og sygeplejerskers rolle i fremtidens sundhedsvæsen?

Fremtidens sygepleje er professionel sygepleje, som bygger på uddannelse og forskning.
Der vil være en høj grad af specialisering, men kompleksiteten af fundamental sygepleje anerkendes. Fremtidens sygepleje bygger på fagets kerneværdier om omsorg.

Vi skal gøre oprør mod, at vi som sygeplejersker ikke anerkendes for vores faglighed og betydning for sundhedsvæsenet. Mange ser stadig sygeplejersker som lægens medhjælp og ikke som en selvstændig profession. Det dur ikke. Både specialiseret klinisk sygepleje og dybt professionel omsorg redder liv, ligesom behandling gør.

Hvordan mener du, at Dansk Sygeplejeråd bør udvikle sig i fremtiden?

Vi skal styrke vores tillidsvalgte og de faglige selskaber. De spiller en afgørende rolle, fordi de er hovedaktører i et aktivt medlemsdemokrati med handlekraftige fællesskaber. Handlekraftige fællesskaber består af netværk og et væld af medlemsinddragende processer, som skal understøttes af og involvere hele DSR, kredsene, tillidsrepræsentanterne, de faglige selskaber og medlemmerne.
Der er i disse år flere sygeplejersker, der bliver aktivister inden for eller uden for DSR. Dem skal vi samarbejde med, så vi sammen og med hver vores stærke roller kan styrke kampen for at forbedre sygeplejerskes rettigheder og vilkår.

 

CV / Blå bog

Den røde tråd gennem mine 22 år som sygeplejerske har været at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne, kæmpe for bedre vilkår for sygeplejersker og arbejde for bedre uddannelse.

Jeg har bred klinisk erfaring, forskeruddannelse og flere års erfaring med ledelse af politiske organisationer, forhandlinger, kampagner og direkte kontakt til ministre og politiske beslutningstagere.

Klinisk erfaring
• Sygeplejeforsker, Hæmatologisk afdeling, OUH 2016-2018
• Uddannelsesleder & lektor, SDU 2016 - 2018
• Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Obstetrisk-gynækologisk og Øre-næse-halsafdelingen, Svendborg Sygehus 2010-2012
• Sygeplejerske, Nyborg kommune 2007 - 2009
• Sygeplejerske, børneonkologisk afdeling, Rigshospitalet 2000 – 2007

Uddannelse
• Ph.d. i sundhedsvidenskab 2015
• Cand.cur. 2007
• Sygeplejerske 2000

Tillidserhverv
• Næstforkvinde, DSR 2018 -
• Kredsbestyrelsesmedlem Kreds Syddanmark 2017 - 2018
• Formand for forældreforeningen FOLA, 2012-2016.
• Stifter af, Formand for forældreforening i Nyborg Børneparkering Nej Tak 2010 – 2013
• Kredsbestyrelsesmedlem Hovedstadens Amtskreds 2003-2007
• Tillidsrepræsentant, børneonkologisk afdeling Rigshospitalet, 2001-2004

 

Se min valgvideo og følg mig på sociale medier

Næstforpersonskandidat Dorthe Boe Danbjørg

Sådan vil jeg arbejde for studerende og ledere

Læs, hvordan jeg som næstforperson for DSR vil arbejde for sygeplejerskestuderende og ledende sygeplejersker. Jeg svarer på de spørgsmål, som Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har stillet mig og alle øvrige kandidater til valget af næstforpersoner 2022.