Dorthe Boe Danbjørg: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Så hvis vi skal sikre fremtidens generationer af sygeplejersker, så skal vi sikre løn og arbejdsvilkår, lyder et af svarene fra Dorthe Boe Danbjørg på spørgsmålene fra SLS

Spørgsmål 1: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg: Jeres status som studerende skal sikre, at I ikke indgår i normeringen, og at der er tid til refleksion og fordybelse.

SLS og DSR har kæmpet for disse rettigheder. Dem skal I argumentere med, hvis I oplever, at I ikke har ordentlige praktikforløb. I skal bruge jeres lokale SLS-repræsentant for sparring og gode argumenter. Det er det vi i SLS og DSR er her for.

En anden måde at sikre jer bedre er ved at sikre bedre rammer for jeres kliniske vejledere. Her har vi i DSR besluttet på seneste kongres at vi skal arbejde for bedre rammer for de kliniske vejledere. I har selv i SLS vedtaget Praktikløftet, det vil jeg glæde mig til at samarbejde om det.

Sidst men ikke mindst arbejder jeg også for, at der kommer praktikpladser i hele sundhedsvæsenet. Helt konkret arbejder vi målrettet på at åbne for muligheden for praktik i almen praksis.  Det vil give flere praktikpladser og jeg er ret sikker på, at det også vil give bedre vilkår, da der vil være steder at fordele praktikkerne på.

Spørgsmål 2:  Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg

Som I skriver, så har vi vedtaget på kongressen, at vi vil arbejde målrettet for at I som sygeplejestuderende får løn svarende til kompetencer. Jeg mener, at vi skal fortsætte med at lægge pres på FOA. Vi er allerede i dialog, og I har selv i SLS taget nogle vigtige skridt i kampen for at I får en bedre løn i studierelevante jobs ved at have tæt kontakt til FOA.  Vi skal sørge for at FOA også selv oplever, at de har en interesse i at gøre noget ved problemet. De har jo selv SSA-elever, som vil få gavn af en anden indplacering end ’ufaglært’.

Vi skal sørge for at FOA ser det som en fælles kamp, og det skal ikke gøres til en intern stridighed i fagbevægelsen. Vi har brug for at vi samler os, så I og andre får løn som fortjent.

Spørgsmål 3: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg:  Når man ser, hvad de unge vælger uddannelse efter, er de meget optaget af det arbejdsliv, de får efter uddannelsen. Undersøgelser viser, at de unge gerne vil have et job med mening, og sygeplejerskeuddannelsen er virkelig meningsfuld, men de er også optaget af de vilkår, de skal arbejde under, og her bliver de skræmt!

Så hvis vi skal sikre fremtidens generationer af sygeplejersker, så skal vi sikre løn og arbejdsvilkår. Og her spiller DSR en afgørende rolle i vedvarende at kæmpe for det.

Men vi må aldrig glemme samtidig at vise hvor vigtigt sygeplejefaget er. Jeg tror på, at hvis vi skal vinde kampen om bedre løn- og arbejdsvilkår, kræver det en anerkendelse af, hvor vigtigt sygepleje er. Vi har en stor betydning for den enkelte patient og for hele folkesundheden. Sygepleje skal anerkendes som en profession med højt, specialiseret faglighed. Vi skal have bedre karriereveje, mere uddannelse og forskning.

Se også