Dorthe Boe Danbjørg: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd er Dorthe Boe Danbjørg's tre mærkesager som også kan overføres til lederområdet: Anerkendelse, ligeløn og bedre vilkår.

Spørgsmål 1: Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg:  Jeg mener ikke, at der er forskel i den grundlæggende interessevaretagelse af ledende sygeplejersker og ikke ledende sygeplejersker, når vi tænker på hvad DSR’s formål er; nemlig at samle Danmarks sygeplejersker og varetage deres faglige, løn og ansættelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige, organisatoriske og sundhedspolitiske interesser. Jeg mener, at vi har et overordnet fælles mål i Dansk Sygeplejeråd. 

Men ledere har en særlig dobbeltrolle som ledere, arbejdsgivere og ansatte. Dermed har de også særlige arbejdsvilkår, som vi skal have blik for. Lederforeningen og DSR skal sammen arbejde for, at sygeplejersker overalt bliver en del af topledelsen i vores sundhedsvæsen – i stat, regioner, kommuner – og i Sundhedsstyrelsen.

Vi skal i DSR understøtte jer, da I igennem jeres ledende positioner kan være med til at sikre at sygepleje tænkes ind overalt, når der træffes strategiske beslutninger om sundhedsvæsenets fremtid.

Spørgsmål 2: Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg: Kun sammen kan vi skabe en stærk fagbevægelse. Med mere end 70.000 medlemmer tilsammen kan vi virkelig rykke noget, men det kræver, at vi formår at engagere både sygeplejersker og lederne. Det skal vi gøre gennem handlekraftige fællesskaber med fagligheden i fokus, så vi kan få et stærkt og synligt fag, der gennem faglige argumenter kan vinde de politiske kampe om anerkendelse af sygepleje og sygeplejersker, ligeløn og vilkår.  Det vil jeg arbejde for at vi gør sammen, for jeg tror på, at det er fagligheden, der binder os sammen i DSR.

Lederforeningen kom til verden for at sikre den særlige interessevaretagelse af ledernes løn og arbejdsvilkår, men vi har stadig fælles mål, som vi skal arbejde for. Vi skal arbejde for at sygeplejerskers betydning i sundhedsvæsenet anerkendes, at vi som sygeplejersker er med til at sætte retning for fremtidens sundhedsvæsen og at der bliver tid til sygepleje også selvom der mangler sygeplejersker nu og i fremtiden.

Spørgsmål 3: Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Dorthe Boe Danbjørg: Mine mærkesager generelt kan også overføres til lederområdet:

Anerkendelse, ligeløn og bedre vilkår.  

For at starte med det sidste først. Vi ved, at det har negative konsekvenser, hvis ledelsesspændet er for stort. Vi skal arbejde for mindre ledelsesspænd.

Ligeløn gælder ikke kun vores grundlønsindplacering, nej vi skal arbejde for, at I får ligeløn for lige ledelse.

Jeres rolle som ledere skal anerkendes. Vi ved fra forskningen at I som ledere har direkte indflydelse på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker.

Det skal anerkendes, og I skal sikres gode vilkår, så I har de bedste betingelser for at skabe gode resultater.

Vi skal arbejde for, at I som ledere er med, hvor der træffes beslutninger om sygepleje – I er bærere af sygeplejefaget, og det skal anerkendes.

I kan være med til at sætte retning for fremtidens sundhedsvæsen ved at udøve forandringsledelse på fagets præmisser.

Se også