Harun Demirtas: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd vil Harun Dermitas blandt andet arbejde for ledende sygeplejersker ved at sikre øget samarbejde, styrke karrieremuligheder og ikke mindst lønkamp.

Spørgsmål:  Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Harun Dermitas: Lederne er helt essentielle, når det handler om sygeplejeledelsen. Selv om vi tit bliver opfattet som hinandens modparter, mener jeg, at vi er hinandens forudsætninger for at lykkes sammen. Men jeg indrømmer, at jeg som kredsnæstformand til flere af mine faglige møder eller forhandlinger på vegne af sygeplejersker ofte har haft medarbejderrepræsentant-kasketten på, uden at huske, at mennesker på den anden side af bordet også er sygeplejersker.

Enten pga. traditionerne, spillereglerne eller noget tredje. Men vi skal blive bedre til at samarbejde. Vi skal hjælpe lederne med at være gode ledere ved at styrke deres karrieremuligheder og ikke mindst lønkamp. 

Og så skal vi passe endnu bedre på sygeplejefaglige ledere, der har sygeplejerskebaggrund. Vi ved af erfaring, at sygeplejersker bedst trives, når de ledes af en sygeplejerske.

Spørgsmål:  Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Harun Dermitas: Til kongressen har jeg været en af dem, som stemte for, at Lederforeningen kan få endnu mere indflydelse på fagets vegne ved at øge deres indflydelse på DSR som organisation.

En måde at signalere dette gode samarbejde på er at øge den politiske repræsentation af lederne i Kongressen, så vi kan komme hinanden endnu mere ved. Derudover mener jeg, at Lederforeningen sammen med DSR’s øvrige politiske ledelse skal arbejde på at få valgt endnu flere ledere i DSR’s forskellige politiske kredsbestyrelser for at gøre lederstemmen hørt.

Spørgsmål:  Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Harun Dermitas: 

  • Jeg vil arbejde for, at lederne får løn, som matcher det stor ansvar de har dagligt. 
  • Jeg vil arbejde for endnu flere sygeplejefaglige ledelser med sygeplejerskebaggrund. 
  • Jeg vil arbejde for, at der kommer større fokus på at være leder og ledervilkår igennem vilkårsundersøgelser.
  • Jeg vil arbejde for at skabe en endnu større fællesskabsfølelse i DSR, uanset om man har en lederstilling eller ej. 
  • Jeg vil arbejde for at lederne for muligheder for at kompetenceudvikling.

Se også