Harun Demirtas: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Harun Dermitas er blevet stillet tre spørgsmål om hvad han som næstforperson vil gøre for de sygeplejestuderende. Det er SLS, der har formuleret spørgsmålene.

Spørgsmål: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Harun Dermitas: Manglen på sygeplejersker er alvorlig. Det har fået politikere til at beslutte, at Danmark skal skrue op for optagelserne på studiet. Det er godt. Men virkeligheden hænger ikke sammen med det mål, når man mangler kliniske vejledere, ikke kan afsætte tid til studerende og skabe et godt studiemiljø.  Vores arbejdsmiljø er de studerendes studiemiljø. Jo bedre arbejdsmiljø vi har, jo bedre sygeplejersker får vi i fremtiden. Dette budskab skal vi blive bedre til at tale højt om.

Derudover mener jeg, at DSR, SLS og Lederforeningen i samarbejde bør starte en undersøgelse om studerendes vilkår, når de er på klinik. Der er flere klinikker, hvor de studerende mangler at gå med sygeplejersker og bliver vejledt af andre faggrupper. Det giver et forkert indtryk af faget, og de studerende bliver ikke vejledt korrekt! DSR bør bakke endnu mere op om SLS i deres samarbejde med skolerne og også få dem til at kigge på, om de kliniksteder, som er godkendte til at have studerende, egentlig bør revurderes. 

 

Spørgsmål: Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Harun Dermitas: Det er hårdt at være på SU. Vi skal derfor fortsat kæmpe for at få forhandlingsretten for de studerende fra FOA. Mens denne kamp kører, skal vi løfte vilkårene for de studerende, der har et arbejde, til alle politiske møder med borgmestre, regionsrådsmedlemmer og ikke mindst på Christiansborg. Indtil vi får forhandlingsretten, bør vi lokalt ved hjælp af TR og FTR afsøge muligheder for at opnå bedre lønaftaler for studerende. Der er enkelte eksempler som det lykkedes.

 

Spørgsmål 3:  Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Harun Dermitas: Unge mennesker skal ikke tales ned. Men desværre føler jeg, at de bliver talt ned. Unge er meget mere nysgerrige og oplyste end før. De undersøger fremtidsmulighederne og løn, inden de ansøger. Derfor må vi erkende, at det er en svær kamp, som politikere helst vil kæmpe ved alene at tale om, “hvor spændende faget er” frem for at forholde sig til realiteterne om, at vilkår, fremtidsmuligheder og løn er afgørende for at tiltrække endnu flere kolleger i faget. 

Dette har DSR en afgørende rolle i at sætte endnu mere på dagsorden. DSR bør lytte og promovere SLS endnu mere. Budskaber vil stå endnu stærkere, hvis det kom fra de unge! Derfor vil jeg kæmpe for at give unge og studerende en stærkere stemme i DSR. 

Se også