Henriette Lerche

Dansk Sygeplejeråd har brug for en stærk og ambitiøs politisk trio.

Dansk Sygeplejeråd har brug for en stærk og ambitiøs politisk trio

Jeg stiller op som næstforkvinde grundet et brændende ønske om og kompetencerne til, at repræsentere og positionere sygeplejersker, som en markant, uundværlig og fundamental faggruppe i et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Mine mærkesager er:
• Det nære sundhedsvæsen, hjemmesygeplejerskerne, sundhedsplejerskerne, sygeplejerskerne i de specialiserede tilbud, psykiatriske sygeplejersker, m.fl. skal repræsenteres via indsigt og erfaring. Sundhedsreformen vil få stor betydning for det kommunale arbejde, og derfor skal dette område højprioriteres.
• 12 anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd, som alle skal gives liv.
Jeg vil arbejde for studerende, deres vilkår under uddannelse og som nye sygeplejersker. En styrkelse af sygeplejefaglig ledelse, for sundhedsvæsenet skal ledes af sygeplejersker. Fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker er essentielt.
Ufravigeligt er det, at det starter med løn!
• Et toneangivende og synligt Dansk Sygeplejeråd, der inkluderer, selvevaluerer og fornyer sig, så vi fortsat er sygeplejerskers fortrukne fagforening. Vi skal udgøre et stærkt fagligt fællesskab med afgørende politisk indflydelse. Sygeplejersker skal kunne, uanset hvilken rolle, hvilket speciale, regional- kommunal- eller privat ansættelsesform man har, se sig selv som en del af et værdifuldt Dansk Sygeplejeråd.
Ufravigeligt er det, at vi skal placeres blandt top-5 på ”Magtens Top100”, så magthavernes beslutninger ikke træffes udenom os.

Som ledende sygeplejerske har jeg arbejdet fokuseret på at påvirke og forbedre de vilkår for sygeplejen, som sygeplejersker og andre fagprofessionelle udfører. Jeg har skabt markante resultater for arbejdsmiljøet, for faglig udvikling og muligheder, for økonomiske tildelinger og for patientsikkerheden. Resultaterne tager afsæt i mit strategiske overblik og evne til at indgå i de relationer, der understøtter den sag jeg kæmper for. Min erfaring er, at når man konstant søger mod at være en konstruktiv og samarbejdende partner, så indbydes man til de fora hvor beslutninger påvirkes – og dermed skabes resultaterne. Jeg ønsker, som næstforkvinde, at forbedre mulighederne for, at sygeplejerskers meninger og stemmer høres tydeligt overalt.

Dansk Sygeplejeråd skal fortsat sætte et solidt aftryk på den nationale sundhedspolitiske agenda, og strategien for dette skal være klar, velovervejet og formidles, så det giver genlyd hos beslutningstagerne. Et faktum, at sygeplejersker og den udførte sygepleje er afgørende for patientsikkerheden. Sygeplejersker er garanter for patientforløb i verdensklasse og vi skal anerkendes for det. Vores rolle og tilstedeværelse er afgørende for et patientsikkert Danmark.
Der skal arbejdes for, at arbejdsmarkedets parter og regeringen sammen finder løsninger for samfundets sundhedsudfordringer, og vi må ikke give op eller blive modarbejdende når beslutninger går mod vores sag. Netop der skal forpersonsskabet udvise styrke og politisk dygtighed.

Som næstforkvinde vil jeg arbejde målrettet, engageret, modigt og med politisk tæft. Vedholdenhed, udholdenhed, styrke og stor erfaring i at lede beslutninger i sundhedsvæsenet er ligeledes en forankret del af mig.
Dansk Sygeplejeråd skal samle sygeplejersker, vi skal forny os og skabe fremtiden, det gør vi via et stærkt fagligt fællesskab. Vi skal formidle hvor meget vi som sygeplejersker kan, hvilken betydning vores fag har for befolkningen, og hvilke konsekvenser manglende politiske beslutninger og handlinger får for patientsikkerheden og vores arbejdsmiljø. Vi skal intensivere arbejdet for, at sygeplejersker, uanset rolle eller arbejdssted, skal kunne leve et betydningsfuldt og holdbart arbejdsliv.

”Sygeplejerske – for livet” skal ikke blot være visioner på papir! Et stort ansvar er placeret hos vores formand og næstforpersonerne.
Sammen er vi stærkest!

Din stemme ved valget er vigtig – lad mig være din stemme i Dansk Sygeplejeråd

CV / Blå bog

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Randers, 2001
 • BA i ledelse, Ledelsesakademiet Århus, 2010
 • Certificeret konfliktcoach, conflict.dk, 2010
 • Master MPO, 1. del, RUC, 2014

Sygeplejekarriere:

 • Kons. Sundheds- og Seniorchef ift. sundhedsfaglige opgaver, Jammerbugt Kommune, 2022-aktuelt
 • Områdeleder Hjemme- og Sygepleje, Jammerbugt Kommune, 2020-aktuelt
 • Leder for Midl. Pladser, Anneshave, Aalborg Kommune, 2016-2020
 • Afd. Spl. Operationsafsnit, Endoskopisk afsnit, Kir. Amb., Uro. Amb. Mamma Amb. og Sterilcentralen, Regionshospitalet Randers, 2013-2016
 • Afd. Spl. Sterilcentralen, Regionshospitalet Horsens, 2011-2013
 • Leder Rusmiddelcenter, Randers Kommune, 2009-2011
 • Sygeplejefaglig leder og plejecenterleder, Randers Kommune, 2006-2009
 • Hjemmesygeplejerske, Randers Kommune, 2005-2006
 • Sygeplejerske, Børneint. afd. AUH, 2003-2005
 • Sygeplejerske, Gast. Afd. Regionshosp. Randers, 2001-2003

Andet:
Født i 1977, kæreste med Charlotte og vi har tre drenge, Rasmus 19 år og tvillingerne Oliver og Marcus 16 år.
Bor i Aalborg, bestyrelsesmedlem i Lederforeningen, netværksdeltager ”Offentlig ledelse” ved Altinget, gruppemedlem ”Sammen om den gode idé – Sundhedsinnovation"

Se min valgvideo og følg mig på sociale medier

Næstforpersonskandidat Henriette Lerche

Sådan vil jeg arbejde for studerende og ledere

Læs, hvordan jeg som næstforperson for DSR vil arbejde for sygeplejerskestuderende og ledende sygeplejersker. Jeg svarer på de spørgsmål, som Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS og Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd har stillet mig og alle øvrige kandidater til valget af næstforpersoner 2022.