Henriette Lerche: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd vil Henriette Lerche blandt andet arbejde for øget involvering og indflydelse på det strategiske og politiske arbejde i DSR, herunder tættere samarbejde med kredsene og forpersonsskabet

Spørgsmål:  Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Henriette Lerche:  Forskellen er, at den ledende sygeplejerske skal formå, og er forpligtiget til, at forholde sig til det organisatoriske perspektiv, som inkluderer mere end eget afsnit/enhed. Man skal handle på og stå til ansvar for de økonomiske prioriteringer og samtidigt være garant for den sygeplejefaglige kvalitet og patientsikkerheden. Som ledende sygeplejerske skal man også formå at italesætte ønsker til forbedringer til både sygeplejegrupperne og til direktionen og det kan være konfliktfyldt og ambivalent. DSR´s rolle er at samle og sikre et tæt og konstruktivt samarbejde mage til det velkendte TRIO fællesskab ude i de respektive afsnit/enheder. Ingen skal være hinandens modsætninger i DSR, vi er hinandens forudsætninger for et velfungerende sundhedsvæsen.

Spørgsmål: Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Henriette Lerche: Som næstforkvinde vil jeg være vedholdende i, at vi skal arbejde sammen og fremstå som ét hele. Fremtidens nære sundhedsvæsen skal ledes af sygeplejersker, og vi er alle, uanset hvilken opgave vi varetager som sygeplejerske, en ligeværdig del af medlemsfællesskabet i DSR.

LF var aktiv på årets kongres og det skabte et tiltrængt kendskab indbyrdes i DSR, og nye relationer blev dannet på tværs i kredsene. Det initiativ, og de besøg som LF er i gang med rundt i kredsene, mener jeg, skal være en del af fremtidens interne samarbejde i DSR. På arbejdspladserne er vi vant til at arbejde sammen i TRIO, og netop det at være sammen; TR, AMR og leder, er grundlæggende for et stærkt samarbejde og et godt arbejdsmiljø.

Jeg vil opfordre LF til at tage initiativ til artikler, der skrives sammen med de politiske ledelser i kredsene, og til at indgå i et tæt og synligt samarbejde med SLS i forhold til bl.a. rekrutteringsudfordringerne. Derudover tænker jeg altid, at en ny sygeplejestuderende er en potentiel ny ledende sygeplejerske.

Spørgsmål: Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Henriette Lerche: Mine mærkesager for lederområdet er:

Øget involvering og indflydelse på det strategiske og politiske arbejde i DSR, herunder tættere samarbejde med kredsene og forpersonsskabet

Øget profilering af LF, herunder at holde fast i de medlemmer der allerede er, samt skabe fornyet interesse for medlemskab for de ledere, der har forladt DSR og LF, samt kommende nye ledere

Støtte til og forventning om hyppig deltagelse fra LF i den nationale sundhedsfaglige debat sammen med DSR-C, så de politiske beslutninger er prækvalificeret via ledende sygeplejersker og via mig, som næstforkvinde.

Støtte til LF i forhold til beskrivelse og implementering af ”10 bud på forventninger til fremtidens sygeplejefaglige ledere”. Dette for, at der skabes et klart sprog og budskab for kendetegn for sygeplejefaglig ledelse som ressortområde. 

 

Se også