Henriette Lerche: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Sygeplejestuderends Landssammenslutning, SLS, har stillet tre spørgsmål til kandidaterne til næstforpersonposten. Her er Henriette Lerches svar.

Spørgsmål:  Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Henriette Lerche: Den nødvendige tid og plads til læring for sygeplejestuderende i praktikophold skabes ved, at lederen på praktikstedet prioriterer tid til læring for den studerende og for de vejledere der er tilknyttet den studerende. Det er en ledelsesmæssig opgave at være rollemodel for et godt, sikkert og attraktivt sygeplejefagligt studiemiljø, der understøtter de læringsmål der er for den enkelte studerende. Således sikres, at den studerende løser opgaver der understøtter læringsmålene. Samtidigt er det også lederens opgave at sikre, at de opgaver og den hverdag den studerende bliver en del af, afspejler den virkelighed og den profession, som den studerende senere skal arbejde i som sygeplejerske. Dette kan bl.a. gøres ved, at man får mulighed for at se og følge hele døgnet på praktikstedet i løbet af praktikken. Min erfaring er, at de fleste studerende giver udtryk for gerne at ville følge med og observere handlinger i andre vagtlag, og dette kan med fordel imødekommes.   

Spørgsmål:  Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Henriette Lerche: Indtil DSR får forhandlingsretten for sygeplejestuderende, så kan man yde en semesterrelateret procentsatsstigning, som tillægges det forhandlede niveau for lønnen. Det fordrer, at den enkelte arbejdsplads prioriterer dette, og derfor kan dette være en af løsningerne, der formidles til arbejdsgiverne.  

Min erfaring er, at et nej altid er til forhandling, og derfor skal vi fortsat i DSR have dette emne med til overenskomstforhandlingerne. Et argument for fortsat at forhandle med FOA er, at færre søger sygeplejestudiet, dermed færre i studierelevante fritidsjob og slutteligt færre, der ender med at uddanne sig til sygeplejerske. Det kan ingen aktører i sundhedsvæsenet være tjent med. Vi skal arbejde fokuseret på at stå sammen i fagorganisationerne for at sikre flest mulige ansøgere til velfærdsuddannelserne, og sammen sikre højest mulige lønniveau, uanset om man er studerende eller uddannet. DSR, SLS og Lederforeningen skal sørge for, at ovenstående er et emne der drøftes kontinuerligt.

 

Spørgsmål: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Henriette Lerche:  For at øge interessen for sygeplejefaget, så skal der arbejdes intenst for præsentation af studiet på brobygningsdagene for både folkeskole- og gymnasieeleverne. Kendskabet til uddannelsen, og videreuddannelsesmulighederne indenfor faget skal udbredes nationalt, bl.a. via SoMe platforme, hvor der skabes en interaktion med dem der skal søge studiet.   

Se også