Jacob Gøtzsche: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Løn til ledere og ordentlige vilkår kan og skal være en fælles interesse, sådan lyder en af Jacob Gøtzsches mærkesager for lederområdet i DSR

Spørgsmål:  Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Jacob Gøtzsche: Fagforeningens rolle er at sikre alle medlemmers løn og ansættelsesvilkår. Det gælder selvfølgelig også lederne. Men Lederforeningen skal jo varetage sine medlemmers interesser, hvor DSR varetager alles interesser.

Vi er hinandens forudsætninger. Sygeplejersker skal have sygepleje FAGlig ledelse og lederforeningen skal varetage vores interesser i forhold til god ledelse af vores fag og vores medlemmer. Vi skal have stor respekt for hinanden i de forskellige krydspres vi kan stå i, ledere og medarbejdere overfor hinanden. Lederforeningen blev skabt for at varetage ledernes interesser, så alle sygeplejersker kan være samlet under sammen hat, DSR.

Spørgsmål: Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Jacob Gøtzsche: Samarbejde er for mig kerneværdien. Sammen kan vi arbejde for, at alle sygeplejersker bliver godt ledet og får et godt arbejdsmiljø at arbejde i.

Lederforeningen skal være det naturlige valg for sygeplejefaglige ledere. Jeg har en ambition om at DSR og lederforeningen sammen skaber de optimale rammer for, at sygeplejefaglige ledere kan medvirke til at skabe gode og attraktive arbejdspladser for alle
sygeplejersker. Det er det faglige, der binder os sammen og skaber et stærkt handlekraftigt fællesskab. Sammen kan vi styrke det unikke i, at alle medlemmer af DSR har samme uddannelsesmæssige baggrund – og på den baggrund kæmpe for ordentlige løn og
arbejdsvilkår, også for de ledende sygeplejersker.

Ledende sygeplejersker skal indtage en central rolle i vores sundhedsvæsen på alle niveauer og gøre deres indflydelse gældende til fordel for alle sygeplejersker.

Spørgsmål:  Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Jacob Gøtzsche:

  • Løn til ledere og ordentlige vilkår kan og skal være en fælles interesse. Det samme gælder lige løn for lige ledelsesarbejde, som jo ikke er ens, når vi må antage at ledelsesopgaven er ens og fælles for f.eks. oversygeplejersker og overlæger.
  • Fokus på ledelsesrum og ”span of control” har de sidste 10 år haft min opmærksomhed og vil forsat have det. Der skal være ordentlige vilkår for ledelse, kompetenceudvikling og ikke mindst FAGLIG LEDELSE.
  • For at sikre denne udviklingen er det er nødvendigt, at der forsat findes sygeplejefaglig ledelse på alle niveauer.
  • Vi skal have en Chief Nurse Officer (CNO) 
  • Og sidst men ikke mindst skal vi sammen kæmpe for, at de sygeplejefaglige ledere for et ordentligt arbejdsmiljø, så der bliver bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.

Se også