Jacob Gøtzsche: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Læs Jacob Gøtzsches svar på spørgsmålene fra SLS, om hvordan han vil arbejde særligt for de sygeplejestuderende, hvis han bliver valgt som næstforperson.

Spørgsmål: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål? 

Svar fra Jacob Gøtzsche: Det er ikke et nyt problem, at vi har næsten 5000 ubesatte sygeplejerskestillinger. DSR har påpeget mange gange, at det er et stigende problem, men politikerne vil ikke anerkende det.
Den kamp skal vi fortsætte i tæt samarbejde mellem SLS og DSR. De studerende skal ikke opleve at de ”fylder huller ud” når praktikstedet ikke har det nødvendige antal sygeplejersker. Vi skal fortsat understøtte ambitionen om at skabe bedst mulig sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen gennem bedre rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere, som Kreds Midtjylland fremlagde og fik vedtaget på kongressen i år.
Vi skal have almen praksis til at byde ind med praktikpladser og tage del i den fælles opgave. Arbejdet med refusionstaxameter, så pengene følger den studerende, skal vi fortsat forfølge. 
Samarbejdet med SLS lokalt skal styrkes yderligere og TR/FTR på arbejdspladsen skal være i dialog med de studerende, da de også er TR for de studerende under praktikopholdet. 

Spørgsmål:  Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Jacob Gøtzsche: Det er en skandale, at FOA forsat har forhandlingsretten. Hvis vi så oplevede, at FOA kæmper for de sygeplejestuderendes løn, ja så kunne det måske give en anelse mening. Men sådan forholder det sig bare ikke. Vi oplever nærmest det stik modsatte. På den lange bane skal vi have det med ved OK-forhandlingerne i 2024, som vi også havde i 2021. Vi skal have en fornyet dialog med FOA, så vi som organisation kan få forhandlingsretten tilbage.

På den korte bane skal vi forsat have drøftelser med ledelser i kommuner og regioner for at synliggøre de kompetencer I som studerende oparbejder gennem studiet, og som arbejdsgiverne kan drage nytte af. Vi skal som organisation ruste den enkelte studerende til at stille et lønkrav ved ansættelsen, da det er sammen med arbejdsgiver at vi kan lægge pres på FOA for at indgå lokalaftaler, som vi bl.a. har gjort i Horsens kommune, hvor der honoreres for kompetencer fra 4. og 5.-7. semester på henholdsvis kr. 11.000,- og 15.000,- i årligt tillæg.

Spørgsmål: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Jacob Gøtzsche: Det der er på spil her, er katastrofalt. Sikrer vi ikke tilstrækkeligt med sygeplejestuderende, så undermineres det danske sundhedsvæsen. 
Det begynder med anerkendelsen af vores fags betydning for samfundet. Først og fremmest at lønnen stadig ikke afspejler vores uddannelsesniveau, kompetencer og ansvar. 
DSR er klare i budskabet, når det handler om at fastholde og rekruttere sygeplejersker. Det kræver højere løn og bedre arbejdsvilkår. DSR har i samarbejde med SLS udarbejdet 12 anbefalinger til at løse manglen på sygeplejersker, og dem skal vi bruge aktivt overfor arbejdsgivere og politikere. 
Det handler både om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, sikre ordentlige studievilkår, gode introduktionsforløb som vi fik med i OK21 og ikke mindst lette presset på sundhedsvæsenet i al almindelighed. 
Derudover skal vi sammen påvirke studievejledere i både Folkeskolen og gymnasiet til i endnu højere grad at tænke uddannelsen ind som en oplagt mulighed for både piger og drenge.

Se også