Marianne Priskorn: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Læs Marianne Priskorns svar på spørgsmålene fra SLS, om hvordan han vil arbejde særligt for de sygeplejestuderende, hvis han bliver valgt som næstforperson.

Tak til SLS for spørgsmålene:

Spørgsmål: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Marianne Priskorn: Der skal sikres den nødvendige tid og plads til læring. Vi skal sammen med arbejdsgiver, ledere, SLS og DSR samarbejde og udvikle studiemiljøer.
De fagnære studiemiljøer skal være synlige med feks læsepladser, digital adgang og mulighed for at eksperimentere og udvikle fag og læring.

Vi skal også have de studerendes fysiske,psykiske og digitale studie miljø forbedret.

Jeg synes der skal være mulighed for mentor,coach og stress forebyggelse. Mange studerende er pressede under uddannelsen fordi praktik stederne er pressede. Det går ud over de studerendes psykiske studiemiljø og desværre dropper nogle ud.

Vi skal ikke lade de studerende i stikken.

Spørgsmål: Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

 

Svar fra Marianne Priskorn: Jeg er sikker på faglige kompetencer hos de studerende i studiejobs i sundhedssektoren er vejen frem til at løfte lønnen. Her kommer samarbejdet med ledelsen og arbejdsgiver ind.

Jeg mener vi kan se en åbning ifh til andre faggrupper og uuddannede der som aldrig før får foden ind på feks hospitalerne. Det giver ingen mening at studerende med langt bedre faglighed lønnes dårligere.

 

Spørgsmål: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

 

Svar fra Marianne Priskorn: Fremtidens sygeplejersker skal vi rekruttere ved at gøre studiemiljøet attraktivt, ved at være fagligt synlige og sætte fag og faglighed højere i sundheds hierakiet. Lønnen skal være attraktiv både som studerende i studiejobs, men også som sygeplejerske. Arbejdsmiljøet og studiemiljøet skal sikres både fysisk og psykisk.

Vi er sammen om og i DSR og det skal være en fælles mærkesag.

 

Se også