Rikke Wiwe: Sådan vil jeg arbejde for de ledende sygeplejersker

Som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd vil Rikke Wiwe bl.a. særligt arbejde for ledende sygeplejersker på to områder - faglig ledelse og løn (i ikke-prioriteret rækkefælge)

Spørgsmål  1: Ledende sygeplejersker ser helt naturligt sundhedsindsatsen fra en lidt anden vinkel. Hvor ser du forskellen i interessevaretagelsen af ledende sygeplejersker og basissygeplejersker – og hvad er fagforeningens rolle i interessevaretagelsen?

Svar fra Rikke Wiwe:  Jeg finder at basissygeplejersker har en langt bedre interessevaretagelse. Lederforeningen synes alt for usynlig på arbejdspladserne. Mellemlederne bliver presset af et trængt arbejdsmarked, og kommer i klemme mellem basissygeplejerskerne og den øvre ledelse. Den øvre ledelse presses af politiske krav, og i disse krydsfelter skal der skabes rammer for sygepleje.

Jeg mener der skal oprustes på lederuddannelser, så lederne er bedre klædt på til at håndtere krav og udfordringer. Heri ligger en stor opgave for lederforeningen i form af en stadig sikring af, at lederne får uddannelse der matcher deres opgaver.
Derudover er det, for både lederforening og DSR, vigtigt med forsat fokus på TRIO-samarbejdet, da et velfungerende TRIO-samarbejde er grundsten i det gode arbejdsliv for både ledere og basissygeplejersker.

 

Spørgsmål 2: Lederforeningen repræsenterer i alt 4000 ledende sygeplejersker. Som næstforperson, hvad vil du gøre for og med Lederforeningen?

Svar fra Rikke Wiwe: Jeg vil gerne have en langt større integrering mellem Lederforeningen og DSR. På nuværende tidspunkt virker det meget adskilt. Vi er på samme hold og har samme mål, og det skal vi arbejde sammen om, der hvor det giver mening.

Det vil styrke os som faggruppe, og strategisk vil det styrke os på den politiske arena hvis vi kan gå samlet med fælles dagsorden.

Dertil komme mine mærkesager (se også spørgsmål 3)

  • Faglig ledelse
  • Løn

Spørgsmål 3: Som næstforperson, hvad er dine mærkesager for lederområdet i DSR?

Svar fra Rikke Wiwe:  Jeg har to mærkesager for lederområdet (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Faglig ledelse

Ledende sygeplejersker skal have tid til faglig ledelse og personaleledelse. Manglen på sygeplejersker gør, at mange ledere bruger alt for meget tid på at få driften til at hænge sammen. Fagligheden skal tilbage på sporet og ind i ledelsen, så lederen får de bedst kår for at skabe et velfungerende og sundt arbejdsmiljø. God faglig ledelse kan fastholde, men også rekruttere, sygeplejersker på en arbejdsplads.

  • Løn

Ledende sygeplejersker skal have en bedre løn. For mange sygeplejersker kan det ikke svare sig at blive ledende sygeplejerske, idet de går ned i løn ved jobskifte. Der skal skabes anerkendelse omkring lederfunktionen, og det gøres blandt andet ved at honorere kompetencer og ansvarsområder med matchende løn.

Se også