Rikke Wiwe: Sådan vil jeg arbejde for de studerende

Læs hvordan Rikke Wiwe vil arbejde for de sygeplejestuderende og de andre svar fra SLS på, bl.a. om hvordan fremtidens generationer af sygeplejersker sikres.

Spørgsmål 1: Manglen på sygeplejersker påvirker i høj grad vores praktikforløb som studerende, og fører til, at vi ofte oplever nærmest at indgå i normeringen på praktikstederne. Hvordan sikrer vi, at vi sygeplejestuderende har den nødvendige tid og plads til læring, og ikke sættes til opgaver uden læringsmæssige formål?

Svar fra Rikke Wiwe: Der skal være et større fokus på læringsmålene for det enkelte semester, så praktikforløbene matcher. Dette kan kun gøres ved at uddanne flere kliniske vejledere, så de enkelte arbejdspladser har ressourcer til de studerende, der kommer i praktik.

Studerende vil gerne og skal være dygtige klinikere og praktikere, og dertil er det nødvendigt med erfarent personale, der kan lære den knowhow fra sig som studerende efterspørger.

På det politiske plan skal der kigges på, at man ikke kan blive ved med at åbne studiepladser, når der ikke er personale til at uddanne. Det vil på sigt devaluere sygeplejerskeuddannelsen, idet nyuddannede vil have færre færdigheder på grund af manglende praktiklæring.

Spørgsmål 2: Økonomien kan være meget stram for os studerende på SU. Derfor har cirka 2/3 af os et studierelevant studiejob, hvor vi bruger færdigheder og kompetencer fra uddannelsen. Desværre følger lønnen FOA’s ufaglærte overenskomst indtil vi har DSR-emblemet på, og altså ikke vores stigende kompetenceniveau under uddannelsen. Hvordan tænker du, at vi kommer i mål med kongresbeslutningen om at skabe en bedre løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs?

Svar fra Rikke Wiwe:  Først og fremmest så jeg gerne at sygeplejestuderendes overenskomst blev forhandlet af DSR. Det skal tages med til OK24.

Indtil da skal FOAs eksisterende overenskomst bruges fuldt ud. Den indeholder nemlig allerede den kompetencestige, som efterspørges idet man kan indplaceres som hhv ufaglært, plejemedhjælper og sundhedsmedhjælper. Alle tre ufaglærte stillinger, hvor indplaceringen beror på en kompetencevurdering foretaget af arbejdsgiver.

Den reelle kompetencevurdering finder man i Sosu-skolernes godskrivningsnøgler, altså hvilken merit man får hvis man skifter fra sygeplejeskole til Sosu-skole.

Det er det redskab jeg bruger, som FTR, for at få et forståelsespapir med FOA på plads mhp indplacering af sygeplejestuderende. Og det er det redskab sygeplejestuderende skal bruge når I søger job, eller jeres kompetencer øges gennem uddannelse.

Spørgsmål 3: Ansøgertallene til sygeplejeuddannelsen er i år styrtdykket. Hvordan mener du, at fremtidens generationer af sygeplejersker sikres, og hvilken rolle spiller DSR i det?

Svar fra Rikke Wiwe: Hvis vi skal tiltrække ansøgere til sygeplejeuddannelsen, skal der være sikrede arbejdsforhold og lønnen, som færdiguddannet, skal løftes. Herefter kan vi begynde at tale om faglighed og interesse for faget igen.

Det offentlige arbejdsmarked skal være mere plastisk og tilbyde en grad af fleksibilitet, der tilgodeser de krav som unge i dag har til arbejdslivet. Det kræver et nødvendigt paradigmeskift på forestillingen om arbejdets tilrettelæggelse, herunder planlægning og mængde.

DSR har en stor rolle ind i at løfte dette politisk og påvirke hvor vi kan, så jobbet som sygeplejerske bliver attraktivt og dermed vil tiltrække ansøgere. Dette skal gøres i tæt samarbejde med SLS, som i sagens natur er bedste bidragsyder til ønsker om fremtidens arbejdsmarked.

Se også