Spørgsmål og svar om valg af næstforpersoner

Afstemningen er slut. Læs, hvem der har stemmeret, hvordan du stemmer, hvornår du kan møde kandidaterne og andre fakta om valget af næstforpersoner i Dansk Sygeplejeråd.

Hvordan foregår valg af næstforpersoner i Dansk Sygeplejeråd? Find svar på dine spørgsmål her

Afstemningen sluttede tirsdag 8. november 2022 kl. 8.00.

Her finder du fakta om næstforpersonsvalget 2022:

Hvem kan stille op som næstforperson?

De 156 medlemmer af Dansk Sygeplejeråds kongres kan stille op til posten som næstforperson for Dansk Sygeplejeråd.

Fristen for at stille op var mandag den 10. oktober 2022 kl. 8.00.

De to næstforpersoner i Dansk Sygeplejeråds politiske ledelse er på valg hvert fjerde år og vælges ved direkte valg blandt Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer.

Hvem kan stemme til valg af næstforpersoner i DSR?

Alle Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer har stemmeret ved valget af næstforpersoner.

Studerende, seniorer og aktive medlemmer på nedsat kontingent har også stemmeret.

Passive medlemmer (hvilende medlemskab) har ikke stemmeret.

Du skal senest 1. oktober stå registreret med et aktivt medlemskab i vores medlemssystem for at være stemmeberettiget (gælder også aktivt medlemskab på nedsat kontingent, seniormedlemskab og SLS-medlemskab).

Er du i tvivl, om du er stemmeberettiget, eller om vi har de rigtige oplysninger om dig, kan du tjekke og opdatere dine medlemsoplysninger på dsr.dk/selvbetjening eller kontakte DSR Medlemskab på mail dsr@dsr.dk eller telefon 3315 1555 #2

Hvor kan jeg se mere om kandidaterne?

Se alle kandidater og deres valgprogrammer på dsr.dk/DSRvalg . Kandidaterne vises alfabetisk efter fornavn . Kandidaterne præsenteres også i Sygeplejersken nr. 12, som er udsendt til medlemmerne 17. – 20. oktober.

Du kan også møde kandidaterne til valgmøder online eller i din kreds. Se datoerne her.

Hvordan stemmer jeg?

Afstemningen foregår 31. oktober - 8. november. Sidste frist for at stemme er 8. november kl. 7.59 - afstemningen lukker kl. 8.00. Valgresultatet offentliggøres samme dag senest kl. 16.

Stem via mail med personligt link

Mandag den 31. oktober sender vi en mail med personligt link til afstemningen til alle stemmeberettigede medlemmer, som vi har mailadresser på. Tjek gerne din mailadresse på dsr.dk/selvbetjening inden den 1. oktober.

Stem med NemID / MitID på dsr.dk/valg22

Du kan også logge ind med dit NemID / MitID og stemme via dsr.dk/DSRvalg, uanset om du har modtaget mail om afstemningen eller ej.

Stem med valgkode
Vi sender dig et brev med posten, hvis vi ikke har din mail registreret. I brevet finder du din personlige valgkode, som du også kan bruge til at logge ind og stemme via dsr.dk/DSRvalg.

Din personlige valgkode er et alternativ til login med NemID / MitID, og du vælger selv, hvordan du helst vil logge ind og stemme.

Brevstemme - kontakt os senest 1. november

Hvis du ikke har mulighed for at stemme online, kan du bede om at få tilsendt en fysisk brevstemmeseddel. Kontakt konsulent Susanne Mørch Quaade på smq@dsr.dk eller telefon 4695 4021 senest 1. november, så vi kan nå at få din udfyldte brevstemmeseddel retur med posten inden 8. november.

Hvor mange kandidater kan jeg stemme på?

Du kan afgive 2 stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. Du kan også vælge kun at sætte 1 kryds på din stemmeseddel, eller du kan sætte 0 krydser for at stemme blankt.

De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Den kandidat, som opnår flest stemmer, er valgt som 1. næstforperson. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Kan jeg ændre mine stemmer?

Ja. Hvis du fortryder din stemmeafgivelse, kan du ændre den på dsr.dk/DSRvalg i hele afstemningsperioden.

Log ind via link i mail, med NemID / MitID eller valgkode, som beskrevet her på siden, for at ændre din stemmeafgivelse.

Tidligere afgivne stemmer vil automatisk blive slettet, hvis du stemmer igen, og det er dine sidst afgivne stemmer, der vil være registreret.

Er online afstemning sikker og fortrolig?

Ja. Alle data håndteres fortroligt af Assembly Voting, DSR's eksterne valgpartner. DSR modtager ikke information om fordelingen af stemmer under afstemningen. Assembly Voting optæller stemmerne, når afstemningen er slut, og revisionsfirmaet Deloitte kontrollerer, at valgresultatet svarer til de afgivne stemmer.

Hvor længe sidder næstforpersonerne på posten?

Valgperioden er 4 år, og næstforpersonerne kan genvælges for flere perioder.

De valgte næstforpersoner tiltræder onsdag 9. november 2022, da valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.

Hvor meget tjener næstforpersonerne?

Næstforpersonerne får et honorar på 80.000 kr. pr. måned (pr. 1.1.2022, ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse).

Se mere om honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd.

Hvem kan hjælpe, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål om valget af næstforpersoner her på siden, kan du kontakte medlemschef Anni Christensen på ach@dsr.dk eller telefon 4695 4151, eller konsulent Susanne Mørch Quaade på smq@dsr.dk eller telefon 4695 4021.

Se også