SAMMEN OM DSR

Dansk Sygeplejeråds store udviklingsprojekt var emnet for en ekstraordinær kongres i juni 2017.

Ekstraordinær kongres 2017

Den 21.-22. juni 2017 holdt Dansk Sygeplejeråd ekstraordinær kongres på Hotel Nyborg Strand.

Video: sygeplejersker vil forandre DSR og sygeplejen

Se sygeplejerskers idéer til forandring.

Louise vil have det enkelte medlem involveret i DSR

Louise Prahl Bårris er sygeplejerske ved Sygehus Lillebælt og supplerende fællestillidsrepræsentant.

Kristian vil have DSR til at fokusere mere på fagligheden

Kristian Thestrup Krag Kristensen, tillidsrepræsentant ved hjemmesygeplejen Amager, Sundparken.

Line er glad for, at der bliver lyttet til de sygeplejestuderende

Line Cecilie Thusholt Jakobsen er sygeplejestuderende i Ålborg og medlem af forretningsudvalget i...

Inspiration: forandring nedefra i det britiske sundhedsvæsen

Den britiske sygeplejerske Jackie Lynton har været med til at mobilisere over 800.000 ansatte i det britiske sundhedsvæsen til at skabe positive forandringer via deres daglige arbejde.

Jackie Lynton til årskonference for de faglige selskaber

Sundhedsvæsenet kan forandres nedefra, og sygeplejersker kan spille en afgørende rolle. Det er et af sygeplejerske Jackie Lyntons hovedbudskaber