Hvad brænder du for at forandre - i DSR eller i sygeplejen?

Hvad brænder du for at ændre? Og hvordan kan vi samarbejde om at få foretaget de ændringer? Send en video til os på sammenomdsr@dsr.dk.

De faglige selskaber vil forandre

Tirsdag den 1. november mødtes 21 faglige selskaber på Hotel Koldingfjord til to dages årskonference. 60 sygeplejersker kom for at deltage i debatterne om, hvordan selskaberne kan forandre sig sammen med det øvrige Dansk Sygeplejeråd og blive endnu stærkere faglige fællesskaber.