Hvad er SAMMEN OM DSR?

Dansk Sygeplejeråd ser sig selv efter i sømmene frem mod en ekstraordinær kongres i juni 2017. Læs hvorfor, og hvordan det er foregået.

SAMMEN OM DSR skal styrke din indflydelse

Overalt er sundhedsvæsnet i en rivende forandring. Det samme er det politiske system omkring sundhedsvæsnet, og de faglige organisationer bliver ikke automatisk hørt. Det kalder på fornyelse og nye måder at arbejde på for at sikre medlemmerne fortsat indflydelse og resultater.

Derfor besluttede DSR’s kongres i maj 2016, at det kommende år skulle stå i fornyelsens tegn. DSR ville sikre, at organisationen arbejder effektivt og bæredygtigt, og at medlemsdemokrati og -involvering er i centrum.

Udviklingen er sket under overskriften SAMMEN OM DSR, fordi der er brug for alle gode ideer til fornyelse.

 

Kongressen lagde øret til græsset

Kongressen satte hovedbestyrelsen i spidsen for projektet. Derfor har  hovedbestyrelsen i de sidste mange måneder lagt øret til græsset alle vegne, hvor medlemmer og tillidsvalgte har bidraget til SAMMEN OM DSR. Sammen har vi taget udgangspunkt i de udfordringer, som sygeplejersker oplever i hverdagen, og sammen har vi søgt løsningerne. Og når vi fokuserer på at forny og forandre arbejdsvilkårene sammen, styrker vi også Dansk Sygeplejeråds politiske handlekraft, synlighed og indflydelse.

 

Ekstraordinær kongres

Udviklingsprocessen mundede ud i en ekstraordinær kongres i juni 2017, hvor der blev taget stilling til det videre arbejde med at udvikle DSR. 

 

Læs mere om udviklingsprojektet