Valg i DSR 2021: Hvor er der kampvalg og hvor mange krydser, kan du sætte

Flere end 200 sygeplejersker stiller op til bestyrelserne i vores kredse og Lederforeningen, og der bliver kampvalg om de fleste poster. Se her, hvor mange kandidater, der er til posterne i hver kreds og i Lederforeningen.

Title

På denne side kan du læse om regler for valghandlingen. Du kan også se, hvor der skal være kampvalg, og hvor mange krydser du i alt kan sætte til valgene.

Her kan du læse om

Kampvalg og valghandling: Her er reglerne

Se her, hvad der gælder ved valg til posterne som formand, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer i kredsene og Lederforeningen.

 • Er der kun opstillet én kandidat til formandsposten i en kreds / Lederforeningen, er kandidaten valgt uden valghandling.
 • Er der opstillet flere kandidater, er der kampvalg til formandsposten.

Kredsformandsposten 

Her er der kampvalg:

 • Kreds Hovedstaden

 • Kreds Nordjylland

 • Kreds Sjælland

Følgende genvalgt uden modkandidater:

 • Kreds Midtjylland: Anja Laursen, kredsformand
 • Kreds Syddanmark: John Christiansen, kredsformand
 • Lederforeningen, Irene Hesselberg, formand

Kredsnæstformænd

Er der kun opstillet det nødvendige antal kandidater til posterne som kredsnæstformænd, afholdes der valghandling for at afgøre kredsnæstformændenes rækkefølge. Kredsnæstformændenes rækkefølge afgøres efter stemmetal. 1. kredsnæstformanden sidder også i DSR's hovedbestyrelse.

Er der opstillet flere kandidater end antallet af mandater til kredsnæstformænd i kredsen, er der kampvalg til næstformandsposterne.

Her er der kampvalg:

Der er kampvalg om næstformandsposterne i næsten alle kredse: 

 • Kreds Hovedstaden
 • Kreds Nordjylland
 • Kreds Midtjylland
 • Kreds Sjælland
 • Kreds Syddanmark
 • Næstformand i Lederforeningen

Særligt i Kreds Midtjylland:

I Kreds Midtjylland er der 4 kandidater til 4 poster, men en afstemning skal afgøre, hvilken rækkefølge de 4 kredsnæstformænd skal have. Det sker med den samme valghandling som normalt, hvor antallet af stemmer på kandidaten afgør rækkefølgen.

 

Kredsbestyrelsesmedlemmer

Er der kun opstillet det nødvendige antal kandidater til bestyrelsesposterne i en opstillingskreds,  er kandidaterne valgt uden valghandling.

Er der opstillet flere kandidater end antallet af mandater i en opstillingskreds , er der kampvalg til bestyrelsesposterne i opstillingskredsen.

Her er der kampvalg:

Kreds Hovedstaden

 • Opstillingskreds Central
 • Opstillingskreds Vest
 • Opstillingskreds Nord

Kreds Midtjylland

 • Opstillingskreds Vest
 • Opstillingskreds Øst
 • Opstillingskreds Syd

Kreds Nordjylland

 • Opstillingskreds Nord
 • Opstillingskreds Syd

Kreds Sjælland

 • Opstillingskreds Vest
 • Opstillingskreds Syd

Kreds Syddanmark

 • Opstillingskreds Vest
 • Opstillingskreds Øst
 • Opstillingskreds Nord

Bestyrelsesmedlemmer i Lederforeningen

Er der kun opstillet det nødvendige antal kandidater til bestyrelsesposterne, afholdes der valghandling for at afgøre, hvem af de valgte kandidater, der skal være delegeret på DSR’s kongres.

Er der opstillet flere kandidater end antallet af mandater i en region, er der kampvalg til bestyrelsesposterne. Lederforeningens bestyrelsesmedlemmer er lokalt forankret med to fra Nordjylland, to fra Midtjylland, to fra Syddanmark, to fra Sjælland og to fra Hovedstadsområdet.

Her er der kampvalg:

Der er kampvalg i alle valgkredse i Lederforeningen. 

Særlig for valgkreds Nordjylland

Begge opstillede kandidater er valgt. Der skal derfor stemmes om, hvilken af de to kandidater, der skal være delegeret i kongressen. Det er kandidaten, der får flest stemmer, der bliver delegeret.

Oversigt over antal kandidater og mandater i de fem kredse og Lederforeningen, og hvor der bliver kampvalg / valghandling .

 

Så mange krydser kan du sætte til valget

Få overblik over, hvor mange krydser, du har til rådighed ved det kommende kredsbestyrelses- og Lederforeningsvalg. Se også antallet af kandidater, du kan stemme på. 

I kreds Midtjylland og Syddanmark er kredsformanden genvalgt uden valghandling - det gælder også for formanden for Lederforeningen. Det skyldes, at ingen modkadidater har meldt sig til posterne.

Kredsbestyrelsesvalg 2021 – Antal kandidater og krydser ved afstemning

Kreds Hovedstaden Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Kredsformandskandidater 3 1   1
Kredsnæstformandskandidater 12 5   5
Kredsbestyrelseskandidater 50 35 2 (Optillingskreds øst)

(35-2=33)

11

 

Kreds Midtjylland Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Kredsformandskandidater 1 1 X -
Kredsnæstformandskandidater 4 4   4
Kredsbestyrelseskandidater 41 29 4 (Opstillingskreds Nord)

(29-4=25)

8

Kreds Nordjylland Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Kredsformandskandidater 2 1   1
Kredsnæstformandskandidater 7 2   2
Kredsbestyrelseskandidater 30 13  

4

Kreds Sjælland Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Kredsformandskandidater 4 1   1
Kredsnæstformandskandidater 7 3   3
Kredsbestyrelseskandidater 21 15 4 (Opstillingskreds Central)

(15-4=11)

3

Kreds Syddanmark Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Kredsformandskandidater 1 1 X -
Kredsnæstformandskandidater 9 4   4
Kredsbestyrelseskandidater 44 25 2 (Opstillingskreds Syd)

(25-2=23)

7

DSR’s Love §16, stk.3: Ved valg til posterne som kredsformand og kredsnæstformænd kan der maksimalt afgives stemmer svarende til det antal kandidater, der skal vælges. Ved valg til kredsbestyrelserne kan der maksimalt afgives stemmer på en tredjedel af kredsens bestyrelsesmedlemmer.

 

Lederforeningsvalg 2021 – Antal kandidater og krydser ved afstemning

Lederforeningen Antal opstillede kandidater Antal, der skal vælges Valgt uden valghandling Max antal krydser, du kan sætte
Formand 1 1 X -
Næstformand 2 1   1
Hovedstaden 3 2   2
Midtjylland 3 2   2
Nordjylland 2 2   2**
Sjælland 3 2   2
Syddanmark 4 2   2

** Lederforeningens bestyrelse har 7 delegerede pladser til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1 plads til næstformanden samt 5 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5 valgkredse. Jf. Lederforeningens vedtægter §8, stk. 3.

 

Se også