Valg til kredsbestyrelser 2021: Hvem kan stille op og hvem kan stemme?

Se, hvem der er valgbar og stemmeberettiget ved valg til DSR's fem kredsbestyrelser.

Kredsbestyrelsens sammensætning

Kredsbestyrelsen består af en kredsformand, kredsnæstformænd og kredsbestyrelsesmedlemmer, og hver kreds er inddelt i et antal opstillingskredse.

I hver opstillingskreds vælges der 1 kredsbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 700 stemmeberettiget medlem. Kredsbestyrelsens antal opgøres eksklusive kredsformand og kredsnæstformænd. Der vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver opstillingskreds.

Hvem er valgbar og stemmeberettiget?

 • Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads ligger inden for den pågældende kreds, er valgbare og stemmeberettigede til kredsformandsposten og kredsnæstformandsposterne.
 • Alle aktive medlemmer, hvis arbejdsplads ligger inden for den pågældende opstillingskreds, er valgbare og stemmeberettigede til kredsbestyrelsen.  Det arbejdssted, hvor man møder ind på arbejde, udgør arbejdspladsen.
 • Hvis du som medlem er uden arbejdssted, er du valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor din bopælskommune er beliggende.
 • Hvis du er tilknyttet et vikarbureau eller ansat på individuel kontrakt inden for det private område, kan du vælge mellem at være valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor din arbejdsplads er placeret, og den opstillingskreds, hvor din bopælskommune er beliggende. Kontakt Dansk Sygeplejeråds enhed for Medlemskab, hvis du ønsker at ændre din nuværende registrering.
 • Hvis du som aktivt medlem har orlov fra et tjenestested og ikke er beskæftiget i en anden opstillingskreds, er du valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor det tjenestested, som du har orlov fra, er beliggende.
 • Hvis du er studerende og medlem af SLS, er du valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor din uddannelsesinstitution er beliggende, selvom du p.t. arbejder på en institution uden for opstillingskredsen.
 • Hvis du er seniormedlem, er du valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor din bopælskommune er beliggende.
 • Hvis du er passivt medlem, er du ikke valgbar og har ikke stemmeret til kredsbestyrelsesvalget.

Hvad sker der, hvis jeg skifter arbejdssted eller bopæl til en anden kreds?

 • Du vil få tilsendt afstemningsmateriale til den kreds, som du står registreret til at arbejde i pr. 1. oktober 2021.
 • Hvis du ikke er i arbejde, gælder din bopælskommune.
 • Efter afstemningsmaterialet er udsendt, er det ikke muligt at få udleveret afstemningskode til at stemme i en anden kreds. Det er derfor vigtigt, at du er korrekt registreret i vores medlemssystem.
 • Du kan tjekke og ændre dine medlemsoplysninger her.

Hvis du har problemer med at ændre arbejdssted via hjemmesiden, kan du kontakte DSR Medlemskab på telefon 33 15 15 55.

Se også