Valg til Lederforeningen 2021: Bestyrelsens ansvar og opgaver

Se, hvordan Lederforeningens bestyrelse er sammensat og hvordan den arbejder.

Lederforeningens bestyrelse består af en formand og en næstformand samt 10 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er lokalt forankret med to fra Nordjylland, to fra Midtjylland, to fra Syddanmark, to fra Sjælland og to fra Hovedstadsområdet.

Bestyrelsen udgør Lederforeningens politiske ledelse og har til opgave at varetage medlemmernes interesser i overensstemmelse med Lederforeningens vedtægter m.v.

Formanden har det daglige ansvar for Lederforeningens samlede drift og skal i samarbejde med næstformanden, bestyrelsen og Dansk Sygeplejeråd arbejde for at virkeliggøre Lederforeningens formål.

Lederforeningens øverste myndighed

Lederforeningens øverste myndighed er Lederforeningens generalforsamling, der afholdes hvert andet år (i lige årstal).

Lederforeningens rolle i DSR og kongressen

Lederforeningen er en aktiv del af Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningens formand er en del af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse og Lederforeningens bestyrelse har 7 pladser i Dansk Sygeplejeråds

kongres. Pladserne fordeles med 1 plads til formanden, 1 plads til næstformanden samt 5 pladser til de bestyrelsesmedlemmer, der har opnået flest stemmer i hver af de 5 kredse.

Kongressen er den øverste myndighed i Dansk Sygeplejeråd, der mødes minimum hvert andet år. Her samles kongresdelegerede fra hele landet, debatterer og finder fælles fodslag for foreningens arbejde.

Bestyrelsens opgaver

Lederforeningens bestyrelse mødes ca. hver 6. uge og afholder lejlighedsvis to-dagsmøder og seminarer. En del af bestyrelsens møder afvikles desuden som virtuelle møder. Bestyrelsesmedlemmerne sætter retningen for Lederforeningens politikker og strategier og dermed, hvilke fokusområder Lederforeningen arbejder efter.

Den nuværende bestyrelse arbejder blandt andet for:

  • At skabe de bedste løn- og arbejdsforhold for ledende sygeplejersker på hver enkelt arbejdsplads.
  • At sikre medlemmernes tryghed, hvis de kommer i vanskeligheder.
  • Kollektive lederaftaler med individuelle muligheder.
  • De ledende sygeplejerskers interesser ledelsesfagligt.

Bestyrelsesmedlemmer deltager også i konferencer og repræsenterer Lederforeningen lokalt på arbejdspladsen.

 

Se også