Derfor DSR

Vi kender din arbejdsplads og sundhedsvæsenet. Her kan du læse mere om, hvad du får ud af at være medlem af sygeplejerskernes faglige fællesskab - Dansk Sygeplejeråd.

Et fagligt fællesskab kun for sygeplejersker

Vi tror på, at sygeplejersker er de bedste til at varetage sygeplejerskers interesser.

Dansk Sygeplejeråd er en faglig organisation for sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker. Vi har plads til alle sygeplejersker: Sygeplejersker ansat i regioner, sygeplejersker ansat i kommuner, sygeplejersker, der underviser på sygeplejerskeuddannelsen og andre statsansatte sygeplejersker og privatansatte sygeplejersker. Ledere og studerende har hvert deres særlige område i Dansk Sygeplejeråd.

 

Sygeplejersker kender sygeplejerskers behov bedst

Det er sygeplejersker, som kender dit fagområde, der stiller op til de politiske poster i din organisation. Sammen med dig og andre medlemmer er de på demokratisk vis med til at lægge en linje for, hvordan vi som faggruppe skal markere os politisk - både i den offentlige debat, i forhold til arbejdsgivere, folketingspolitikere, organisationer inden for sundheds- og uddannelsesområdet, helt ude på arbejdspladserne og andre steder, hvor det er vigtigt, at sygeplejersker sidder med ved bordet. 

Dansk Sygeplejeråd har forhandlingsretten

Dansk Sygeplejeråd har som den eneste faglige organisation forhandlingsretten, når det handler om overenskomster for sygeplejersker, som arbejder inden for det sygeplejefaglige område. Overenskomsterne sætter blandt andet rammerne for løn og arbejdsvilkår for sygeplejersker ansat f.eks. i det offentlige. Det er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der har indflydelse på de krav, som DSR rejser ved overenskomstforhandlingerne, og det er også medlemmerne, der kan stemme om et forhandlingsresultat.

Talerør for sygeplejerskers holdninger

Det er ikke alle sygeplejersker, der har tid til at deltage i medlemsdemokratiet for eksempel ved at ytre sig, være tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant eller aktiv i en kreds. Men vi tror på, at alle sygeplejersker har en holdning til vilkårene på den enkelte arbejdsplads, og at de vilkår skal være i orden, for at du som sygeplejerske kan gøre en forskel både fagligt og menneskeligt. Det er Dansk Sygeplejeråd talerør for. Som faglig organisation er vi med til at sætte sygeplejerskers holdninger og mærkesager på dagsordenen.

Kæmper for både den enkelte og for sygeplejefaget

Vi kæmper for mange ting, der kan gøre sygeplejerskers arbejdsliv og hverdag bedre, og dermed også forbedre forholdene for borgerne og patienterne.  Vi kæmper for at sikre sygeplejersker de bedste løn- og arbejdsvilkår. Vi er et fagligt fællesskab, der kæmper for dig og for fællesskabet. 

Vi kæmper for dit arbejdsmiljø, din uddannelse og dine muligheder for at udvikle dig inden for specialområder gennem dit arbejdsliv, for udbredelse af sygeplejefaglig forskning, for bedre arbejdsgange på tværs af f.eks. kommuner og regioner, flere sygeplejersker i job og meget mere. Der kan vi gøre, fordi vi er sygeplejerskernes faglige organisation - og det er der ingen andre der kan!

Du har en tillidsrepræsentant i ryggen

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd har du en tillidsrepræsentant (TR) på din arbejdsplads, som du kan gå til, hvis du har brug for rådgivning, støtte eller hvis du har konkrete spørgsmål til fx din løn, din arbejdstid eller hvis du oplever udfordringer på arbejdspladsen. Måske er der omstruktureringer eller andre forhold, der skaber utryghed i hverdagen – og her kan din TR f.eks. være med til at afklare forholdene og formidle ønsker mellem dig og ledelsen.

Du kan også altid kontakte Dansk Sygeplejeråd – både lokalt på kredskontoret nær dig eller på vores hovedkontor.

Vi kender dit arbejdsområde

Vi giver dig ikke bare juridisk rådgivning, som du kan få hos enhver jurist, men faglig juridisk rådgivning. Vi kender nemlig sygeplejerskers arbejdsområde og de regler, der vedrører sygeplejerskers arbejde.

Vores indgående kendskab til din særlige faglighed er en fordel, når vi rådgiver og hjælper dig i sager over for din arbejdsgiver, eller hvis du bliver udsat for en patientklage eller en arbejdsskade.