Materialer fra DSR

Få overblik over de pjecer, publikationer m.m. som Dansk Sygeplejeråd har udgivet.

Fag og forskning

Avanceret Klinisk Sygepleje - En løsning i fremtidens

Betalingsstandsning og konkurs

Etik i ældreplejen

Faglig forsvarlighed

Faneregulativ

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse er fremtiden

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

Fremtidens sygepleje - statusrapport

Fremtidens sygepleje - udfordringsrapport

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

Få mere tid til patienterne

Health care at the crossroad - dansk

Health care at the crossroad - engelsk

Hjælpepakke mod overbelægning

ICN dødsstraf og sygeplejerskers deltagelse i henrettelser - 1992

ICN statusdokument vedroerende sygeplejersker og totur -1992

ICN sygeplejerskens rolle ved plejen af internerede og fanger - 1992

ICNs kodeks for sygeplejersker - 2000

IT i sygeplejen

IT in nursing

Klaringsrapport

Kliniske ekspertsygeplejersker - 2009

Kom godt fra start og helt i mål

Kom igang med en kommunal sygeplejerskeprofil

Konsultationssygeplejersker - nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen

Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Spilleregler 20 - aftaler mellem frivillige og ansatte i den offentlige sektor

Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen

Sygeplejeetiske retningslinjer

Sygeplejeetiske spørgsmål og refleksion

Sygeplejerske - en verden af muligheder

Sygeplejerske i kommunen - noget for dig

Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer

Viden udvikler sygeplejen - til gavn for patienter borgere profession og samfund

 

Holdingspapirer og rapporter

Dansk Sygeplejeråds ligestillingspolitik

Dansk Sygeplejeråds vision og værdigrundlag

En levende organisation med et stærkt demokrati

En profession med høj værdi for samfundet - Dansk Sygeplejeråds holdinger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

Et sammenhængende og forebyggende sundhedsvæsen

Et stærkt fag i udvikling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder - Dansk Sygeplejeråds holdinger til mangfoldighed og ligestilling

Nye roller i det nære sundhedsvæsen - fuld rapport

Nye roller i det nære sundhedsvæsen - pixie version

 

Løn og arbejdsvilkår

Få styr på din løn

Gode råd til nattevagten om søvn og powernapping

Godt arbejdsmiljø

 

Om DSR

Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter 2008

FTF og LO - hvordan kan en fælles hovedorganisation styrke fagbevægelsen

I DSR står du stærkere 

Samarbejdsaftale mellem DSR og faglige selskaber 

 

 

 

Sundhedspolitik

Bedre sundhedstilbud til de medicinske patienter 2009

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - sygeplejerskers rolle - fuld version

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - sygeplejerskers rolle - pixie

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til svangreomsorgen

Dokumentation af sygepleje statusrapport

En samlet indsats mod psykiske belastninger i arbejdslivet

En tværgående og helhedsorienteret indsats

Et sundhedsvæsen med patienten i fokus

Overbelægning - myter og løsninger

Styrk børn og unges sundhed

Styrk den sundhedsfaglige indsats i plejeboligerne 

Sundhedscentre - nødvendige lokale sundhedstilbud

Sygepleje og velfærdsteknologi

 

Uddannelse

Kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen

DSR's principper for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker

En stærk sygeplejerskeuddannelse

Klinisk vejledning på sygeplejerskeuddannelsen - DR og DSR

Kvalitet relevans og sammenhænge ift de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Netop færdig - ABC for nyuddannede sygeplejersker