Hvordan søger jeg tjenestefri som formand?

Se, hvordan du søger tjenestefri fra dit nuværende job, hvis du bliver valgt som formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hvis du stiller op som formand, skal du tage kontakt til din arbejdsgiver og aftale, hvordan du helt konkret skal ansøge om tjenestefrihed uden løn, så du er klar til at indtræde i funktionen som formand dagen efter valget, hvis du bliver valgt.

Du skal informere din arbejdsgiver om den konkrete periode, du ønsker at have tjenestefrihed. Ved det forestående valg handler det om en 4-årig periode fra den 10. november 2020 til og med den 9. november 2024.

 

Regler om tjenestefrihed

Reglerne om tjenestefrihed til varetagelse af organisationsarbejde findes i Finansministeriets cirkulære nr. 141 af 24.8.1981. Reglerne omfatter tjenestemænd, men der er fast praksis for, at tilsvarende regler gælder for overenskomstansatte.

Hel eller delvis tjenestefrihed til organisationsarbejde gives som hovedregel uden løn. Som reglerne indtil nu har været praktiseret, har det være en uskreven kutyme, at arbejdsgiverne ikke lægger hindringer i vejen for ansattes deltagelse i organisatorisk arbejde.

Læs evt. Finansministeriets cirkulære nr. 141 af 24.8.1981

Se også