Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her har du mulighed for at se de honorarer, der udbetales til de politisk valgte i DSR.

Dansk Sygeplejeråd har valgt en enkel og gennemskuelig model for honorarer til politisk valgte i organisationen. Alle får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.

Det er kongressen, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd. Dermed sikrer vi åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.

Honorarerne reguleres kun med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.                                                                                                       

 

Honorarer 2022

Honorarer udgør pr. 1.1.2022 (eksklusiv pension og særlig feriegodtgørelse):

Formanden får et honorar på 102.857 kr. pr. måned.

Næstformændene får et honorar på 80.000 kr. pr. måned.

Kredsformændene får et honorar på 68.571 kr. pr. måned.

Kredsnæstformændene får et honorar på 51.428 kr. pr. måned.

Formanden for Lederforeningen får et honorar på 61.714 kr. pr. måned.

Næstformanden for Lederforeningen får et honorar på 46.286 kr. pr. måned.

Pensionen for de ovenstående følger de ledende sygeplejerskers i regionerne, der udgør 16,8 % pr. 1. april 2022.

Formanden og næstformanden for SLS får et honorar svarende til lønnen for en nyuddannet i kommunerne svarende til 27.261 kr. med 13,60 % i pension.

 

Fratrædelsesordning med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

Udbetaling af fratrædelseslønnen kan udsættes efter en konkret aftale med den enkelte i en periode på op til 2 år, hvis specielle hensyn, herunder uddannelsesforhold, tilsiger dette. Ordningen dækker formand, næstformænd, kredsformænd, kredsnæstformænd samt Lederforeningens formand og næstformand.