Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her har du mulighed for at se de honorarer, der udbetales til de politisk valgte i DSR.

Dansk Sygeplejeråd har valgt en enkel og gennemskuelig model for honorarer til politisk valgte i organisationen. Alle får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.

Det er kongressen, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd. Dermed sikrer vi åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.

Honorarerne reguleres kun med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.                                                                                                       

Honorarer i 2017

Formanden får pr. 1. januar 2017 et honorar på 98.597 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Næstformændene får pr. 1. januar 2017 et honorar på 76.687 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Kredsformændene får pr. 1. januar 2017 et honorar på 65.731 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Kredsnæstformændene får pr. 1. januar 2017 et honorar på 49.299 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Formanden for Lederforeningen får pr. 1. januar 2017 et honorar på 59.158 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Næstformanden for Lederforeningen får pr. 1. januar 2017 et honorar på 44.369 kr. pr. måned (eksklusiv pension)

Pensionen for de ovenstående følger de ledende sygeplejerskers i regionerne, der udgør 16,59 % pr. 1. januar 2014.

Formanden og næstformanden for SLS får et honorar svarende til lønnen for en nyuddannet i kommunerne pr. 1. oktober 2017 svarende til 25.201,58 kr. med 13,60 % i pension.

Fratrædelsesordning med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

Udbetaling af fratrædelseslønnen kan udsættes efter en konkret aftale med den enkelte i en periode på op til 2 år, hvis specielle hensyn, herunder uddannelsesforhold, tilsiger dette. Ordningen dækker formand, næstformænd, kredsformænd, kredsnæstformænd samt Lederforeningens formand og næstformand.