Kongresforslag 2022

Her kan du hente og læse alle forslag til DSR's kongres 2022. Under kongressen 17. - 20. maj kan du følge behandlingen af kongresforslagene her på siden.

Kongresforslag til ordinær kongres i Dansk Sygeplejeråd 2022

I oversigten herunder kan du hente og læse alle kongresforslag til ordinær kongres 2022.

Kongresforslagene er inddelt efter kongressens fire temaer:

 • Bedre løn til sygeplejersker
 • Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet
 • Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab
 • Styrket faglighed og profession

Under kongressen 17. - 20. maj kan du følge med i kongressens behandling af kongresforslag og ændringsforslag via kolonnen 'Status'.

Tryk F5 på dit tastatur for at opdatere siden, hvis du ikke kan se det punkt, som senest er blevet behandlet. 

  1.0 Bedre løn til sygeplejersker

  Forslag Status

  11.1.01 Dansk Sygeplejeråd styrker indsatsen for medlemmers og tillidsvalgtes mod til at ytre sig

   
  11.1.02 Der skal føres flere sager af Juridisk Videnscenter  
  11.1.03 Forhandlingsretten over sygeplejestuderende  
  11.1.04 Styrket indsats for at tydeliggøre navigationsveje for sygeplejersker på a-skala og i atypiske stillinger figur  
  11.1.05 DSR iværksætter en afsøgning af det juridiske spor i forhold til sygeplejerskers manglende re-indplacering af lønniveauer  
  11.1.06 Tilføjelse til kongrespapir 2022 supplerende indsats ift at afsøge det juridiske spor  
  11.1.07 Udligning af område tillæg  
  11.1.08 Bedre mulighed for kortere ugentlig arbejdstid til en fair løn  

  2.0 Sygeplejefaglige ambitioner for sundhedsvæsenet

  Forslag Status
  11.2.01 FH medlemskab  
  11.2.02 DSR skal ud af FH efter lønstrukturkomiteen  

  3.0 Et større, stærkere og mere handlekraftigt fællesskab

  Forslag Status
  11.3.01 Rekruttering og fastholdelse af medlemmer  
  11.3.02 Indsatser for at styrke medlemsinddragelse i Dansk Sygeplejeråd  
  11.3.03 Kongressens forretningsorden ændringsforslag til paragraf 23 stk. 1 i Dansk Sygeplejeråds love  
  11.3.04 Kongres ligger for tæt på valg til kredsbestyrelsen  
  11.3.05 Kortere vej for det enkelte DSR-medlems mulighed for direkte indflydelse  
  11.3.06 Reduktion af antal kredsnæstformænd i 4 ud af 5 kredse  
  11.3.07 Reduktion af antal af kredsbestyrelsesmedlemmer  
  11.3.08 Demokratisk repræsentation i kongres og hovedbestyrelsen  
  11.3.09 Genindførelse af stillerlister ved centralt og kredsformandskaber  
  11.3.10 Tiltrædelsestidspunkt for nyvalgte frikøbte politikere og KB medlemmer  
  11.3.11 Tiltrædelsestidspunkt for politisk valgte i DSR KB formandskaber KB medlemmer Lederforeningen og det centrale formandskab  
  11.3.12 Valgbarhed til tillidsposter i Dansk Sygeplejeråd  

  11.3.13 Kortere periode mellem opstillingsfrist og start på afstemningsperiode ved valg i DSR

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.13-1

   
  11.3.14 Tillidsvalgtes mandat og opbakning  
  11.3.15 Tilføjelse til Dansk Sygeplejeråds love paragraf 16 stk. 2  
  11.3.16 Valg til kredsformand og kredsnæstformand  
  11.3.17 Ved forfald af kredsnæstformænd respekteres stemmetallene fra valget  
  11.3.18 Bevarelse af kredsbestyrelsesmandatet ved arbejde udenfor kredsen i valgperioden  
  11.3.19 Valg af tillidsrepræsentanter ændringsforslag til paragraf 9 stk. 4 i Dansk Sygeplejeråds love  
  11.3.20 Rotationsordning for fuldtids frikøbte politikere i DSR  
  11.3.21 Frikøbte politikeres fratrædelseshonorar  
  11.3.22 Principper for honorar til politiske valgte i DSR  
  11.3.23 Man kan ikke både varetage DSR's interesser som fuldtidsfrikøbt og samtidig være valgt til et hverv i partipolitisk sammenhæng  
  11.3.24 Kønsneutrale titler og stillingsbetegnelser i DSR  
  11.3.25 De Faglige Selskaber under DSR skal have mulighed for frikøb med refusion fra DSR-c i fornødent omfang  

  11.3.26 Klagenævn i Dansk Sygeplejeråd

  Ændringsforslag:

  Ændringsforslag 11.3.26-1

   
  11.3.27 DSR opretter digitalt kongresarkiv  
  11.3.28 Uddybelse af sygeplejestuderendes plads i formålsparagraffen  
  11.3.29 Vedtægtsændringer ved valg til SER  
  11.3.30 Tilpasning af DSR's love til digitale muligheder  
  11.3.31 Rammebudget-årsregnskaber-kontingent  

  4.0 Faglighed og profession

  Forslag Status
  11.4.01 Fokus på sygeplejen hvad er det vi som sygeplejersker kan  
  11.4.02 Bedre rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere  
  11.4.03 DSR skal styrke indsats for etablering af specialuddannelser indenfor de medicinske specialeområder  
  11.4.04 Bedre vilkår for medlemmer med arbejdsskade