Annoncering

Her finder du information vedrørende annoncering på dsr.dk og fagbladet Sygeplejersken.

Annoncering hos Dansk Sygeplejeråd

Der findes flere forskellige former for annoncering hos Dansk Sygeplejeråd

Find den annoncetype, du søger

Reklamebanner på dsr.dk

Få et reklamebanner på sygeplejersken.dk og på "min profil". 

Min profil

På "Min profil" kan alle sygeplejersker se og redigere deres individuelle indstillinger og interesser, efter de er logget ind på dsr.dk. Her er der mulighed for at køre bannerannoncer - også for receptpligtig medicin. Min profil har ca. 188.000 sidevisninger fordelt på ca. 68.000 unikke brugere om året. 

Sygeplejersken.dk

Fagbladets hjemmeside er et af sygeplejerskernes foretrukne steder at søge ny viden. Sygeplejersken.dk har ca. 1,7 million sidevisninger og 565.700 brugere om året (2018-tal) og indeholder faglige og journalistiske artikler fra bladet om bl.a. forskning, historie og sundhedspolitik.


Kontakt og info

Få mere information om annoncering, format og priser hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 5383 1466. 

Stillingsopslag på DSR's jobsite og i Sygeplejersken

Med en jobannonce på Dansk Sygeplejeråds jobsite får du målrettet kontakt til sygeplejersker. Din annonce præsenteres i en kontekst af Dansk Sygeplejeråds seriøsitet, vejledning og fokus på fag, karriere og arbejdsliv.

Kontakt og info

Kontakt DSR Job, hvis du vil have en jobannonce på jobitet. Få mere information under information til jobannoncører på job.dsr.dk

Annoncer i magasinet Fag&Forskning

Magasinet Fag & Forskning har et fagligt højt redaktionelt indhold baseret på klinisk udvikling og forskning indenfor sygeplejen. Her kan sygeplejersker på tværs af geografi holde sig ajour med nyeste faglig viden og retningslinjer, forskningsresultater og derved højne den sygepljefaglige kvalitet, som danske sygeplejersker netop er kendt for internationalt.

Magasinet udkommer sammen med Sygeplejersken 4 gange om året, og sendes til medlemmernes privatadresse.

I dag oplever sygeplejerskerne, at deres faglighed sættes under pres, hvilket stiller krav om konstant at holde sig ajour med n og ikke mindst vidensdeling på tværs af de geografiske forhold. Fag&Forskning bidrager gennem journalistiske og faglige artikler til dette.
 

Kontakt og info

Få mere information om tekstannoncer, priser, udgivelsestidspunkter og deadlines hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media-Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 5383 1466. 

Annoncer i fagbladet Sygeplejersken

Med en annonce i Sygeplejersken når du hele målgruppen. 99 pct. af alle modtagere læser Sygeplejersken – der findes ikke noget andet medie, der rammer målgruppen af sygeplejersker så bredt og præcist.

Sygeplejerskerne er købestærke og går sjældent på kompromis med kvalitet. De store interesse områder er familie og netværk, sundhed/trivsel/motion, helse og alternativ behandling og økologi. De er passionerede omkring oplevelser og rejser, bor i ejerbolig og er interesserede læsere af både faglitteratur og skønlitteratur.

Sygeplejerskerne er en interessant målgruppe, da de varetager alt indenfor helhedsorienteret patientpleje, får flere og flere selvstændige behandlingsopgaver og er beslutningsstærke i forbindelse med nyanskaffelser, - både i offentlig regi og på det privatpraktiserede område. I dag retter sygeplejerskerne fokus mod specialuddannelser/efteruddannelse - der udgør den professionalisme og kontinuitet patienterne oplever. Tillidsmålinger viser, at sygeplejerskerne netop er den sundhedsfaglige målgruppe, som patienten finder mest troværdige og tillidsvækkende. Undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at hele 41 % af sygeplejerskerne har videregående uddannelse og at ikke mindre end 7 ud af 10 har ambitioner om yderligere kompetenceløft via uddannelse. 

 • Læsertal ifølge Gallup: 121.000 (Index Danmark/Gallup (1. halvår 2019)
 • Målgruppe: Sygeplejersker
 • Kontrolleret distribueret oplag: 77.000
 • Udgivelsesfrekvens: 14 gange årligt

 

Kontakt og info

Få mere information om annoncetyper, priser, udgivelsestidspunkter og deadlines hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media-Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 5383 1466. 

Tekstannoncer

Kontakt og info

Få mere information om indrykning af tekstsannoncer, pris og formater hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media-Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 5383 1466. 

Stillingsannoncer

Dette er mediet, hvor du rammer den samlede målgruppe, og hele 65 pct. af medlemmerne ser stillingsannoncerne igennem hver gang, bladet udkommer. Den opmærksomhed, du opnår med din annonce i Sygeplejersken, kan du ikke få andre steder.

Bladet sendes til alle medlemmer på deres privatadresse, hvilket sikrer den store læseropmærksomhed.

Kontakt og info

Få mere information om stillingsannoncer, pris og formater  hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media-Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 2556 1456. 

Ferieannoncer

Ferieannoncer kan oprettes både af medlemmer og ikke-medlemmer.

Priserne for medlemmer er 700 kr. ekskl. moms og priserne for ikke-medlemmer er 995 kr. ekskl. moms.

Faktura fremsendes, når bladet er udkommet. 

Læs mere

Kurser, møder og meddelelser i Sygeplejersken

Gratis: Medlemmer af DSR samt kredsene, de faglige selskaber, sygeplejeskoler og seniorsammenslutningen har mulighed for at få bragt informationer på særlige vilkår. Priser afhænger af annoncetypen. De gratis annoncer gælder kun én gang pr. annonce. 

DSR-kurser/kredsmøder/temadage

Dét kan du oprette som et kursus/kredsmøde:

 • Kurser fra DSR
 • Kredsmøder
 • Uddannelsesafdelingen (bl.a. efteruddannelser)
 • Temadage og landskurser fra de faglige selskaber
 • Temadage/heldagskurser fra kredsene

Se deadlines for indrykning af kursus/kredsmøde

Indryk kursus/kredsmøde >

 

DSR-meddelelser (jubilæer, stipendier, legater etc.)

Dét kan du oprette som en meddelelse:

 • Jubilæumsmeddelelser fra medlemmerne. Typisk: Hold x årgang xx fra Rigshospitalet fejrer 25 års jubilæum
 • Indkaldelse til generalforsamlinger både i de faglige selskaber, kredsene, PKA samt SLS
 • Konstituering af bestyrelser
 • Stiftende generalforsamlinger
 • Kandidatopstillinger
 • Stipendier
 • Sponsorater
 • Legater
 • Konferencer og kongresser ind- og udland
 • Valg til kredsbestyrelser
 • Meddelelser om lukning af kredskontorer på bestemte dage

Se deadlines for indrykning af meddelelser

Indryk meddelelse > 

 

Annoncer i Ledermagasinet Forkant

Ledende sygeplejersker er beslutningstagere inden for det danske sundhedsvæsen. Mange har et personaleansvar med et spænd fra få og op til flere tusinde medarbejdere. Ledende sygeplejersker har et tæt samarbejde med de ledende overlæger i forhold til driften af sygehuse.

De har hovedansvaret for økonomi og ressourcefordeling inden for sundhedsområdet. Et område, som dækker:

 • Indkøb af medicin
 • Ansvarlig for kurser og videreuddannelser for personale
 • Implementering af IT og velfærdsteknologiske løsninger
 • Udvælgelse og indkøb af medicoteknisk udstyr og plejeartikler
 • Beslutningstagere i forbindelse med design/indretning af sygehuse, sundhedsklinikker og lokalcentre
 • Lønadministration og drift

Magasinet Forkant udkommer sammen med Sygeplejersken 4 gange om året.

 

Kontakt og info

Få mere information om tekstannoncer, pris og formater hos vores annoncesalgsbureau Media Partners. Find oplysningerne på Media Partners hjemmeside eller kontakt direkte på telefon 2967 1436. 

Se også