Annoncering

Her finder du information vedrørende annoncering på dsr.dk og fagbladet Sygeplejersken.

Annoncering hos Dansk Sygeplejeråd

Der findes flere forskellige former for annoncering hos Dansk Sygeplejeråd

Find den annoncetype, du søger

Stillingsopslag på DSR Job

Med en jobannonce på Dansk Sygeplejeråds jobsite job.dsr.dk får du målrettet kontakt til sygeplejersker. Din annonce præsenteres i en kontekst af Dansk Sygeplejeråds seriøsitet, vejledning og fokus på fag, karriere og arbejdsliv.

Kontakt DSR Job hvis du vil have en jobannonce på job.dsr.dk

Få mere information om annoncering af job under information til jobannoncører på job.dsr.dk

Reklamebanner på dsr.dk

På dsr.dk kan du få et reklamebanner på sygeplejersken.dk eller på "min side". 

Min profil

På "Min profil" kan alle sygeplejersker se og redigere deres individuelle indstillinger og interesser, efter de er logget ind på dsr.dk. Her er der mulighed for at køre bannerannoncer - også for receptpligtig medicin. Min profil har ca. 136.000 sidevisninger fordelt på ca. 68.000 unikke brugere om året. 

Sygeplejersken.dk

Fagbladets hjemmeside www.sygeplejersken.dk er et af sygeplejerskernes foretrukne steder at søge ny viden. Hjemmesiden har ca. 1,4 million sidevisninger og 482.000 brugere om året (november 2015) og indeholder faglige og journalistiske artikler fra bladet om bl.a. forskning, historie og sundhedspolitik.

Kontakt Dansk Mediaforsyning hvis du vil have et banner på dsr.dk

Få mere information om annoncering på dsr.dk på Dansk Mediaforsynings hjemmeside eller telefon 7022 4088

Annoncer i nyhedsbrevet Synergi

Nyhedsbrevet Synergi udsendes på mail onsdag i lige uger til 15.000 modtagere. Her er der mulighed for bannerannoncer.

Kontakt Dansk Mediaforsyning hvis du vil indrykke en annonce

Få mere information om annoncering i Synergi på Dansk Mediaforsynings hjemmeside eller telefon 7022 4088

Annoncer i magasinet Fag&Forskning

Fag & Forskning er et magasin, der udgives sammen med Sygeplejersken 4 gange om året.

Det udsendes til medlemmernes privatadresse. Indholdet er baseret på klinisk udvikling og forskning indenfor sygeplejen.

I dag oplever sygeplejerskerne, at deres faglighed sættes under pres, hvilket stiller krav om konstant at holde sig ajour med ny faglig viden og ikke mindst vidensdeling på tværs af de geografiske forhold. Fag&Forskning bidrager gennem journalistiske og faglige artikler til dette.

Se mere om priser, udgivelsestidspunkter og deadlines for indrykning af annoncer

Annoncer i fagbladet Sygeplejersken

Sygeplejerskerne er købestærke kvinder og mænd, som sætter økologi, sund levevis og kultur højt. Med en annonce i Sygeplejersken når du hele målgruppen. 99 pct. af alle modtagere læser Sygeplejersken – der findes ikke noget andet medie, der rammer målgruppen af sygeplejersker så bredt og præcist.

Læsertal ifølge Gallup: 125.000
Index Danmark/Gallup (1. halvår 2015)

Se deadlines for indrykning af annoncer i Sygeplejersken

Tekstannoncer

Kontakt Dansk Mediaforsyning hvis du vil indrykke en tekstannonce.
Få mere information om annoncering i Sygeplejersken på Dansk Mediaforsynings hjemmeside eller telefon 7022 4088

Stillingsannoncer

Kontakt Dansk Mediaforsyning hvis du vil indrykke en stillingsannonce.
Få mere information om annoncering i Sygeplejersken på Dansk Mediaforsynings hjemmeside eller telefon 7022 4088.

Ferieannoncer

Ferieannoncer kan oprettes både af medlemmer og ikke-medlemmer. Priserne for medlemmer er 650 kr. ekskl. moms og priserne for ikke-medlemmer er 995 kr. ekskl. moms.
Faktura fremsendes, når bladet er udkommet.

For medlemmer: Indryk ferieannonce

For ikke-medlemmer: Indryk ferieannonce

Kurser, møder og meddelelser i Sygeplejersken

Gratis: Medlemmer af DSR samt kredsene, de faglige selskaber, sygeplejeskoler og seniorsammenslutningen har mulighed for at få bragt informationer på særlige vilkår. Priser afhænger af annoncetypen. De gratis annoncer gælder kun én gang pr. annonce. 

DSR-kurser/kredsmøder/temadage

Dét kan du oprette som et kursus/kredsmøde:

 • Kurser fra DSR
 • Kredsmøder
 • Uddannelsesafdelingen (bl.a. efteruddannelser)
 • Temadage og landskurser fra de faglige selskaber
 • Temadage/heldagskurser fra kredsene

Indryk kursus/kredsmøde

Se deadlines for indrykning af kursus/kredsmøde

DSR-meddelelser (jubilæer, stipendier, legater etc.)

Dét kan du oprette som en meddelelse:

 • Jubilæumsmeddelelser fra medlemmerne. Typisk: Hold x årgang xx fra Rigshospitalet fejrer 25 års jubilæum
 • Indkaldelse til generalforsamlinger både i de faglige selskaber, kredsene, PKA samt SLS
 • Konstituering af bestyrelser
 • Stiftende generalforsamlinger
 • Kandidatopstillinger
 • Stipendier
 • Sponsorater
 • Legater
 • Konferencer og kongresser ind- og udland
 • Valg til kredsbestyrelser
 • Meddelelser om lukning af kredskontorer på bestemte dage

Indryk meddelelse

Se deadlines for indrykning af meddelelser

Se også