Næstforperson i DSR: Hvad indebærer det?

Læs beskrivelsen af, hvad hvervet som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd går ud på.

Næstforperson i Dansk Sygeplejeråd: En toppost i den danske fagbevægelse

Alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråds kongres kan stille op til de to poster som næstforperson i DSR. Der er tale om et hverv på topniveau i den danske fagbevægelse.

For at hjælpe dig i dine eventuelle overvejelser, om du ønsker at stille op til vores valg af næstforpersoner i efteråret 2022, har hovedbestyrelsen lavet denne guide til, hvad hvervet går ud på.

Vær opmærksom på, at den samlede politiske ledelse i Kvæsthuset først fordeler ansvarsområder efter valget – fx professionsområdet, det organisatoriske område, uddannelsesområdet og det internationale område.

Det indebærer hvervet som næstforperson i Dansk Sygeplejeråd:

  • Du får et stort strategisk medansvar for at opnå de mål og udfylde de politiske rammer, som er vedtaget af kongressen.
  • Du får en central post for og indflydelse på, at vi som samlet organisation lykkes ift. vores politiske mål. En indsats, der sker i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen.
  • Du bliver en del af DSR’s centrale politiske ledelse. En væsentlig kompetence er derfor at kunne påtage sig lederskab og i samarbejde med den øvrige centrale politiske ledelse sætte retning for udviklingen af DSR. Du skal kunne analysere den løbende udvikling i sygepleje, sundhed og samfund og være med til at udarbejde politik herudfra.
  • Du bliver medansvarlig over for medlemmerne for, at DSR og sygeplejerskernes løn, fag og vilkår udvikler sig i den retning, som er politisk vedtaget.
  • Hvis du vælges som 1. næstforperson (den som får flest stemmer ved valget), vil du blive stedfortræder for DSR’s forperson ved forpersonens midlertidige fravær.
  • Du skal være parat til at stå på mål for DSR’s holdninger, og du skal have lyst til at være synlig. Du skal regne med at være parat til at forklare og forsvare DSR’s politik på stort set alle tidspunkter af døgnet og ofte med kort varsel.
  • En stor del af den direkte medlemskontakt foregår i DSR's lokale enheder, men som næstforperson har du også en stor kontakt til DSR’s medlemmer bl.a. på sociale medier og ifm. landsdækkende aktiviteter. Du får desuden et overordnet medansvar for, at DSR udvikler sig i en retning, som tjener medlemmernes interesser bedst muligt.
  • Hvervet som næstforperson medfører en omfattende mødeaktivitet, hvor du med udgangspunkt i en arbejdsdag i Kvæsthuset i København skal repræsentere DSR’s synspunkter og politik i mange forskellige sammenhænge både i Danmark, internationalt i forskellige bestyrelser og ad hoc nedsatte politiske udvalg. Du kommer tit til at møde med- og modspillere på højt niveau.
  • Det er DSR’s forperson, der har det daglige ansvar for organisationens samlede virksomhed og tegner DSR udadtil. Som næstforperson vil du have en mere tilbagetrukket rolle i offentligheden. Du vil komme til at samarbejde tæt med og støtte op om forpersonen i bedst muligt at varetage opgaven som DSR’s øverste ansvarlige. Fx i hovedbestyrelsen, som du automatisk bliver medlem af som næstforperson.
  • Via den adm. direktør og afdelingscheferne i DSR-C får du et tæt, dagligt samspil med sekretariatet. Dit daglige arbejde bliver med afsæt i Kvæsthuset i København.

Hent beskrivelsen af hvervet som næstforperson i DSR her (PDF)

Se også §29 og §30 i Dansk Sygeplejeråds love. Du finder lovene her.

Se også